409 كيلوگرم ترياك در شهرستان نهبندان كشف شد

بيرجند - ايرنا - فرمانده انتظامي خراسان جنوبي گفت: 409 كيلوگرم ترياك از يك دستگاه تريلي در شهرستان نهبندان در 24 ساعت گذشته كشف شد.

به گزارش روز پنجشنبه پايگاه خبري پليس، سرتيپ مجيد شجاع افزود: اين ميزان مواد افيوني در پي دريافت اطلاعاتي مبني بر جابه جايي محموله سنگين مواد مخدر در جاده هاي مواصلاتي استان توسط ماموران عمليات ويژه پليس مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبي با همكاري پليس اصفهان در عملياتي مشترك در ايست و بازرسي سهل آباد نهبندان بدست آمد.
وي اظهار كرد: در اين ارتباط 2 متهم دستگير و به مراجع قضايي معرفي شدند.
وي ادامه داد: عمليات پليس در استان هاي همجوار با رويكرد مبارزه عملي و علمي با قاچاقچيان مواد مخدر صورت مي گيرد و پليس در راه مبارزه با سوداگران مرگ و ريشه كن كردن اعتياد در جامعه از هيچ كوششي دريغ نخواهد كرد.
از ابتداي امسال تاكنون حدود 27 تن مواد مخدر در خراسان جنوبي كشف شد و حدود چهار هزار نفر نيز در اين ارتباط دستگير شدند.
6054* تنظيم و انتشاردهنده - مريم پنجابي*