ستاد توسعه علوم شناختي ازمولفان وناشران كتاب هاي علوم شناختي حمايت مي كند

تهران- ايرنا-ستاد توسعه علوم وفناوري هاي شناختي معاونت علمي وفناوري رياست جمهوري ازكتاب هاي مرتبط با موضوع علوم شناختي و زيرمجموعه اين حوزه حمايت مي كند.

به گزارش روزچهارشنبه گروه علمي ايرنا ازروابط عمومي ستاد توسعه علوم وفناوري هاي شناختي، كتاب هاي تاليفي در زمينه علوم انسان شناسي، روان شناسي، علوم اعصاب، زبان شناسي، هوش مصنوعي و فلسفه ذهن از جمله موضوع هايي است كه مورد حمايت ستاد قرارمي گيرند.تاكنون 53 عنوان كتاب از سوي ستاد توسعه علوم و فناوري هاي شناختي مورد حمايت قرار گرفته است.
درحوزه زبان شناسي شناختي 10عنوان كتاب، روان شناسي 10عنوان ، علوم اعصاب شناختي 5 عنوان ، فلسفه ذهن 7 عنوان ، اقتصاد شناختي 3عنوان، آموزش و پرورش شناختي سه عنوان ، توان بخشي شناختي 4عنوان و انسان شناسي شناختي 2عنوان كتاب ازسوي ستاد توسعه علوم وفناوري هاي شناختي مورد حمايت قرارگرفته است.
كتاب هاي يادشده ازسوي يك كميته داوري متشكل از متخصصان وصاحب نظران هرحوزه مورد بررسي قرار گرفته و پس از تاييد از سوي ستاد، از ناشر، مولف و يا مترجم آن حمايت مالي مي شود.
ستاد توسعه علوم و فناوري هاي شناختي يكي از 16ستاد فعال تحت نظارت معاونت علمي وفناوري رياست جمهوري است.
علمي ** 9340**1440
** دريافت كننده: منير ابراهيمي زاده** انتشاردهنده: معصومه گلشن

سرخط اخبار علم و آموزش