دانش آموزان مهارت هاي زيست محيطي را فراگيرند

تهران - ايرنا - وزير آموزش و پرورش با اشاره به اهميت حفاظت از محيط زيست، بر فراگيري مهارت هاي زيست محيطي از سوي دانش آموزان در فرايند زندگي تاكيد كرد.

به گزارش ايرنا از وزارت آموزش و پرورش، فخرالدين احمدي دانش آشتياني در نشست مشترك با رييس سازمان حفاظت از محيط زيست اظهار كرد: در فلسفه تعليم و تربيت، دانشي كه به دانش آموز انتقال داده مي شود، شبه تربيت است و تا زماني كه به رفتار تبديل نشود، تربيت اتفاق نمي افتد.
وي با تاكيد بر تغيير نگرش جامعه نسبت به محيط زيست، افزود: معلمان بايد در تمام طرح درس ها، موضوع محيط زيست را لحاظ كنند تا دانش آموزان در فرآيند آموزش، دانش زيست محيطي را فرا گيرند.
وزير آموزش و پرورش تصريح كرد: تغيير رفتار با آموزش مستقيم صورت نمي گيرد، بلكه بايد بسياري از دانش ها را در قالب بازي هاي كودكانه به دانش آموزان انتقال داد.
دانش آشتياني با اشاره به ضرورت تغيير نگرش خانواده ها نسبت به فراگيري مهارت ها توسط دانش آموزان افزود: از آنجا كه دانش آموزان پس از محيط مدرسه، زمان زيادي را در خانواده و اجتماع مي گذرانند، نمي توان انتظار داشت كه فرهنگ سازي درباره محيط زيست صرفا توسط آموزش و پرورش انجام شود.
وي گفت: با توسعه مدارس طبيعت، تلاش مي كنيم اردوهاي دانش آموزي نيز در مدارس طبيعت برگزار شود و روزي فرارسد كه همه مدارس ما مدرسه طبيعت باشد.
عضو كابينه تدبير و اميد، سازگاري با محيط زيست و احساس مسووليت دانش آموزان نسبت به طبيعت را يكي از اهداف آموزش و پرورش خواند و افزود: در نظام تعليم و تربيت، موضوع محيط زيست بايد جزو متون اصلي برنامه هاي درسي باشد زيرا اگر اين موضوع تنها در فوق برنامه ها دنبال شود، اهداف مورد نظر محقق نخواهد شد.
دانش آشتياني با اشاره به همكاري هاي مناسب دو جانبه سازمان حفاظت از محيط زيست و آموزش و پرورش گفت: براي تحقق آنچه در تفاهمنامه في مابين آمده است، بايد همكاري ها بيش از پيش ادامه يابد.
وي بر آموزش ضمن خدمت معلمان با موضوع محيط زيست تاكيد كرد و افزود: اين آموزش‌ها نبايد جنبه رسمي داشته باشد، بلكه لازم است معلمان در مكان هاي مرتبط با موضوع محيط زيست از جمله مدارس طبيعت آموزش هاي لازم را فرا گيرند.
نشست مشترك وزير آموزش و پرورش و معصومه ابتكار رييس سازمان حفاظت محيط زيست با موضوع بررسي اقدامات صورت گرفته در راستاي تفاهمنامه فيمابين، در محل سالن جلسات ساختمان شهيد رجايي اين وزارتخانه برگزار شد.
فراهنگ ** 1883 ** 1071 ** دريافت كننده: مريم جلوداران ** انتشار دهنده: اميد غياثوند

سرخط اخبار دانشگاه و آموزش