بنياد بركت 70طرح اقتصادي و زيربنايي در كهگيلويه و بويراحمد اجرا كرد

ياسوج- ايرنا- مديرعامل بنياد بركت وابسته به ستاد اجرايي فرمان حضرت امام خميني (ره)گفت كه اين ستاد و بنياد بركت تاكنون افزون بر70 طرح زيربنايي و اقتصادي با حجم سرمايه گذاري 870 ميليارد ريال در مناطق محروم كهگيلويه و بويراحمد اجرا كرده است.

عارف نوروزي روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا در ياسوج اظهار داشت كه اجراي اين طرح هاي اقتصادي افزون بر 2 هزار و 500 نفر اشتغالزايي را در اين استان به دنبال داشته است.
وي تصريح كرد كه اين بنياد تاكنون افزون بر 669 طرح اقتصادي و زيربنايي با سرمايه گذاري افزون بر چهار هزار و 70ميليارد ريال در استان كهگيلويه وبويراحمد سرمايه گذاري انجام داده و يا تعهد كرده است.
وي ابراز داشت كه از محل اين تعداد طرح نيز افزون بر هشت هزار فرصت شغلي در اين استان ايجاد شده و يا خواهد شد.
مديرعامل بنياد بركت گفت كه امروز بر اساس تفاهم نامه بين مجموعه استانداري كهگيلويه وبويراحمد با ستاد اجرايي فرمان امام (ره) نيز افزون بر سه هزار و 200 ميليارد ريال در بخش هاي مختلف اين استان سرمايه گذاري خواهد شد.
نوروزي ابراز داشت كه بر اساس اين تفاهم نامه دو طرفه بيش از 599 طرح اقتصادي و زيربنايي اجرا و حدود پنج هزار و 500 فرصت شغلي نيز ايجاد خواهد شد.
محمد مخبر رئيس ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره)به همراه مديرعامل بنياد بركت و تعدادي از مديران عامل شركت هاي سرمايه گذاري و هلدينگ هاي مختلف در كشور امروز به ياسوج مركز كهگيلويه و بويراحمد سفر كرده است.
شركت در نشست شوراي اداري، افتتاح چند طرح زيربنايي بنياد بركت، انعقاد تفاهم نامه همكاري و ديدار با استاندار و فعالان اقتصادي در استان از مهمترين برنامه هاي سفر اين هيات اقتصادي و اجرايي به ياسوج است.
خبرنگار: حميد جهان** انتشار دهنده: حسينعلي راشكي
3016/8005