روزنامه صهيونيستي:طولاني كردن عمر داعش غرب را از حملات تروريستي نجات مي دهد

تهران - ايرنا - پايگاه اينترنتي روزنامه «اسرائيل فلش» روز شنبه طولاني شدن عمر داعش را موجب نجات غرب از موج جديد حملات تروريستي دانست.

در گزارش اين روزنامه صهيونيستي آمده است، طولاني كردن عمر داعش احتمالا مرگ مسلمانان افراطي بيشتري را به دست آدم‌هاي خاورميانه رقم مي زند و غرب را از حملات متعدد تروريستي نجات مي دهد!
فعاليت هاي تروريستي در اروپا كه داعش اخيراً مسئوليت آنها را بر عهده گرفت، عمدتاً به دست گروه هاي كوچكي صورت گرفته است كه با اين گروه بيعت كرده بودند. آنها بطور مستقيم از سوريه و عراق به اروپا اعزام نشده بودند.
اين پايگاه اينترنتي افزود: «داعش به خودي خود فقط مي تواند خسارت هاي محدودي به بار آورد. عقل حكم مي كند كه داعش ضعيف بهتر از داعش شكست خورده است. داعش آهن ربايي است براي جذب مسلمانان افراطي در كشورهاي مختلف دنيا. اين نيروهاي داوطلب را به كمك كارهاي اطلاعاتي، راحت تر مي توان شناسايي كرد. آنها در خاك عراق و سوريه مهارت هاي مخربي فرا مي گيرند كه در صورت بازگشت به وطن خود موجب نگراني هستند، اگر داعش به طور كامل شكست بخورد، بيشتر اين افراد احتمالاً به كشورهاي خود باز خواهند گشت و مشكل آفرين خواهند شد.»
اين پايگاه ادامه داد: «اگر داعش تسلط خود را بر قلمروهاي تحت كنترلش از دست دهد، آنگاه انرژي كه قرار بود براي محافظت از حكومت و حكمراني خود صرف كند را به سمت سازماندهي حملات تروريستي بيشتري در وراي مرزهايش هدايت مي كند.
سقوط داعش باعث ظهور تروريست هاي تبعيدي مي شود كه ممكن است مهاجران مسلمان در غرب را افراطي تر كند. بسياري از سازمان هاي ضد تروريستي اين خطر را درك مي كنند.»
اروپام**9041*شبس*1613*مترجم: منوچهر جعفري*انتشار: عبدالله غفاري