آموزه‌های دینی ایران و اعراب لازمه گفتگوهای فرهنگ و مراودات علمی را فراهم می‌كند

تهران-ایرنا- رئیس دانشگاه شهید بهشتی گفت: آموزه‌های دینی ایران و اعراب، لازمه گفت وگوهای فرهنگ و مراودات علمی را بیشتر فراهم می‌كند.

به گزارش خبرنگار گروه فرهنگی ایرنا، محمد مهدی طهرانچی روز شنبه در نخستین اجلاس گفتگوی فرهنگی ایران و جهان عرب در سازمان فرهنگ و ارتباطات، اظهار كرد: با تكیه بر این میراث فرهنگی باید گام های اساسی برداریم، میراث قرآن و ایرانی - عربی از سوی دیگر زمینه تفاهم میان اهداف بشری را فراهم ساخته است.
به گفته وی، تاریخ ما از گذشته، وحدت ایرانی - عربی را نشان می‌دهد، در اصل ایران از ابتدای تاسیس با اجتناب از سیاست فتنه‌گرایانه، به دنبال وحدت در منطقه بوده است، ما همیشه ندای وحدت مسلمانان را سر داده‌ایم.
رئیس دانشگاه شهید بهشتی تاكید كرد: ضرورت‌های عصر حاضر این است كه جوامع مختلف از جمله ایران و اعراب در مسیر همگرایی پیش بروند، تهدیدهای اقتصادی، امنیتی و زیست محیطی از مرزهای كشورها خارج شده و برای رفع این تهدیدها نیاز به هماهنگی سیاسی و منطقه‌ای است.
طهرانچی یادآور شد: در منطقه ما انواع تهدیدها وحود دارد، چنددولتی شدن، مهاجرت، مداخله نظامی خارجی، نقص حاكمیت، توزیع نامتوازن اقتصادی، آلودگی جوی، كمبود آب و جنگ داخلی وجود دارد، هیچ كشوری به تنهایی نمی‌تواند از این مشكل بیرون بیاید، بنابراین همه نیاز به همكاری دارند.
وی افزود: برای مدیریت این بحران‌ها هیچ كشوری به تنهایی نمی‌تواند كاری كند، هزینه نظامی و دفاعی كشورها در حالت تنهایی بیشتر می‌شود و در نهایت بی‌ثباتی را نیز بیشتر می‌كند، این همكاری و همگرایی در منطقه‌های دیگر كه بی‌ثباتی در مناطق غرب آسیا را ایجاد كرده است به وقوع پیوسته و این كشورها به رغم میراث و تمدن قدیمی در ایجاد این بی‌ثباتی نقش دارند.
رئیس دانشگاه شهید بهشتی ابراز داشت: این اتحاد محق نمی‌شود جز با درك مشترك از تغییر شرایط جدید، از طریق گفت و گو این كار انجام می‌شود، كشورهای منطقه در برخورد با حل معضلات با وحدت و گفتگو می‌توانند جلو بروند، البته بدون گذر از گفتگو نمی‌توان به وحدت رسید، هم افزایی علمی دانشگاهی در زمینه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی شرایط مناسبی را برای كشورهای منطقه ایحاد می‌كند.
طهرانچی گفت: گفتگوی ایران با كشورهای عربی و ایجاد همكاری‌های علمی و دانشگاهی می‌تواند اولین گام در این جهات باشد.
فراهنگ**1003**1027** خبرنگار: محمد رضا جعفر ملك** انتشار دهنده: جواد دهقانی