پايان نامه براي دانشگاه هاي سطح يك كشور الزامي است

تهران - ايرنا - رييس دانشگاه شهيد بهشتي گفت: وجود پايان نامه براي دانشگاه هاي سطح يك كشور الزامي است اما براي مراكز علمي پايين تر و غيرانتفاعي ها ضروري نيست.

محمدمهدي طهرانچي روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار حوزه دانشگاه ايرنا افزود: يكي از اشكالات اينگونه مباحث از جمله بودن يا نبودن پايان نامه ها اين است كه اغلب مواقع قواعد كلي ايجاد مي كنيم.
وي گفت: دانشگاه هاي كشور سطوح مختلفي از منظر علمي دارند و بر همين اساس بايد ابتدا تكليف زير نظام هاي آموزشي از سطوح متفاوت را مشخص و روشن كنيم.
رييس دانشگاه شهيد بهشتي افزود: وقتي كه صحبت از دانشگاه مي شود، تمامي واحدهاي علمي را دانشگاه خطاب مي كنيم اين در حاليست كه در بين آنها دانشگاه هاي سطح يك تا پنج وجود دارد.
وي ادامه داد: اين دانشگاه ها به طور حتم در رفتارها، كاركردها و ماموريت هايشان داراي تفاوت هايي هستند و نمي توانيم يك قواعد كلي براي همه اين مراكزي كه ماهيت متفاوت دارند، داشته باشيم.
طهرانچي يادآور شد: بحث پايان نامه مقطع كارشناسي در دانشگاه هاي صنعتي بزرگ و معتبر كشور داراي يك ماهيتي بوده و با توجه به ماموريتي خاص تعريف شده و متفاوت با ساير مراكزهاي علمي همچون دانشگاه هاي غيرانتفاعي است.
وي تصريح كرد: معتقدم بايد ابتدا به درك و شناخت دقيق اين تفاوت ها دست يابيم و سپس تصميماتي متناسب با اين شرايط بگيريم.
رييس دانشگاه شهيد بهشتي اظهار كرد: متاسفانه با زيرنظام هاي مختلف با سطوح متفاوتي دانشجويي برخوردي يكسان صورت مي گيرد.
وي گفت: معتقدم اگر ماموريت هاي صنعتي بزرگ سطح يك كشور را ارتباط بين تحصيل و اشتغال و خلق فناوري و نوآوري بدانيم در اين صورت پايان نامه براي آنان لازم و الزامي است.
طهرانچي افزود: اما پايان نامه براي دانشگاه هاي سطوح پايين تر و يا مراكز علمي ضعيف تر كه ماموريتش ترويج علم است، لازم نيست.
محمدرضا مخبر دزفولي دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي كشور پيشتر به خبرنگار ايرنا گفته بود، درخصوص وضعيت پايان نامه ها در كشور برخي مقررات بايد تغيير كند به ويژه در مقطع تحصيلي كارشناسي ضرورتي به تهيه پايان نامه وجود ندارد.
به گفته مخبر دزفولي، گزارش هاي زيادي درمورد سرقت و تقلب علمي به شوراي عالي انقلاب فرهنگي مي رسد و با توجه به اين تخلفات، اعضاي شورا بر اين باورند كه ضرورتي ندارد كه دانشجوي مقطع كارشناسي پايان نامه ارائه دهد.
فراهنگ ** 9187 ** 1071 ** خبرنگار: حميدرضا بازگشا ** انتشار دهنده: اميد غياثوند