130 هزار كودك بازمانده از تحصيل در كشور

تهران - ايرنا - رئيس سازمان بهزيستي كشور از وجود 130 هزار كودك بازمانده از تحصيل در كشور خبر داد و گفت: با همكاري وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي تلاش مي شود از اين كودكان حمايت شود.

به گزارش روز سه شنبه ايرنا از روابط عمومي سازمان بهزيستي كشور، انوشيروان محسني بندپي افزود: استان سيستان و بلوچستان يك هفتم اين كودكان را در خود جا داده است.
وي پذيرش كودكان كار ، اجتماع پذيري و بازگشت آنان به تحصيل در راستاي كاهش 25 درصدي كودكان كار و خيابان را از وظايف بهزيستي در اجراي قانون برنامه ششم توسعه برشمرد و خاطرنشان كرد: پس از تصويب بودجه سال 96 به فراخور احكام و بودجه و برش سنواتي در راستاي تحقق بخشيدن به كاهش ، توقف و مهار آسيب هاي اجتماعي ، گام خواهيم برداشت.
رئيس سازمان بهزيستي كشور در ادامه ، برنامه ششم توسعه را يكي از بهترين برنامه هاي مصوب دولت در رابطه با آسيب اجتماعي و خدمات رساني به جامعه هدف بهزيستي و كميته امداد دانست و گفت: در بند نخست قانون برنامه ششم توسعه به افزايش مستمري مددجويان تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي به ميانگين 20 درصد حداقل حقوق سالانه مصوب هيات دولت اشاره شده است .
وي اضافه كرد: هم اكنون خانواده تك نفره 53 هزار تومان مستمري دريافت مي كند كه با درنظر گرفتن متوسط 17 تا 24 درصد با اجراي قانون برنامه ششم اين رقم به 150 هزار تومان افزايش مي يابد.
اجتمام**9185**1569**دريافت كننده: سادات حسيني خواه **انتشار: علي حبيبي