ازدواج گريزي در استان از نگاه روزنامه اصفهان زيبا

روزنامه 'اصفهان زيبا' با اختصاص عبارت 'ازدواج گريزي در اصفهان' بعنوان تيتر نخست روز دوشنبه خود نوشت: اصفهان در جايگاه سوم كمترين ميزان ازدواج كشور قرار دارد.

اين مطلب حاكيست: اصفهان بعد از استان هاي تهران و سمنان در جايگاه كمترين ميزان ازدواج در كشور قرار گرفته و تا پايان مهرماه، بيشترين ميزان ثبت ازدواج در استان هاي اردبيل، كردستان و خراسان شمالي ثبت شده است.
در اين مطلب به نقل از حميد درخشان نيا معاون وزير و رئيس سازمان ثبت احوال كشور مي خوانيم: ميانگين سن ازدواج براي مردان 28.6 و براي زنان 23.9 است، 448 هزار و 945 رويداد ازدواج نيز در اين مدت به ثبت رسيده و شاخص ازدواج در كشور 8.7 در هزار نفر است.
اين مطلب به نقل از وي حاكيست: شاخص طلاق در كشور 2.1 در هزار نفر و ميانگين سن طلاق 35.8 سال براي مردان و 30.9 سال براي زنان عنوان است، همچنين نسبت ازدواج به طلاق در كشور 4.4 محاسبه شده كه به مفهوم ثبت يك طلاق در مقابل هر 4.4 ازدواج است.
اين روزنامه در ادامه به نقل از وي نوشت: استان هاي سيستان و بلوچستان، ايلام و چهارمحال و بختياري داراي بيشترين نسبت ازدواج به طلاق و استان هاي البرز، خراسان رضوي و قم داراي كمترين نسبت ازدواج به طلاق در كشور هستند، آمارهاي مركز آمار ايران نشان مي دهد در 20 سال گذشته نسبت ازدواج به طلاق سير نزولي داشته،به گونه اي كه اين نسبت در سال 75 رقم 12.7 بوده، اما در سال 94 اين نسبت با كاهشي قابل توجه به رقم 4.3 رسيده است.
در اين مطلب همچنين به نقل از تورج حاجي رحيميان مديركل ثبت احوال استان اصفهان آمده است:ميانگين سن ازدواج در سال گذشته براي آقايان 28.94 و براي خانم ها 24.44سال ثبت شده، بيشترين ازدواج مردان اصفهاني را گروه سني 25 تا 29 سال تشكيل مي دهد و 15 هزار و 912 مورد ازدواج به مردان در اين بازه سني اختصاص داشته است.
پيش از اين مديركل ثبت احوال استان اصفهان در گفت و گو با اين روزنامه از ثبت 28 هزار و 413 واقعه ازدواج تا پايان آذرماه خبر داده و گفته بود: طي اين مدت هشت هزار و 455 طلاق در استان ثبت شده، از ميان شهرستان استان، اصفهان بيشترين آمار ازدواج را به خود اختصاص داده است.
در ادامه اين گزارش مي خوانيم: در شهر اصفهان 12 هزار و 771 مورد ازدواج ثبت شده ضمن اينكه چهار هزار و 278 مورد طلاق نيز تا پايان آذرماه ثبت شده، شهرستان كاشان با هزار و 928 واقعه ازدواج در رتبه دوم بيشترين ازدواج‌ هاي استان جاي گرفته و شهرستان نجف‌آباد نيز داراي دومين رتبه طلاق در بين شهرستان‌ هاست.
ادامه اين مطلب حاكيست: در سال گذشته 9 هزار و 938 مورد طلاق در استان به ثبت رسيده كه از اين تعداد هزار و 66 مورد طلاق مربوط به زوجيني است كه كمتر از يك سال با يكديگر زندگي مشترك داشته اند، اين تعداد طلاق، حدود 11 درصد طلاق هاي استان را تشكيل مي دهد و در سال 93 از هشت هزار و 842 مورد طلاق، هزار و 112 زوج معادل حدود 12 درصد زوجين، تصميم به جدايي در سال نخست زندگي خود گرفته اند.
گ / 6020 /6027 ** خبرنگار: عليرضا حكيميان* انتشار: شكراللهي
كانال اطلاع رساني : https://telegram.me/esfahanirna