مجلس احكام اجرای قانون جامع ایثارگران را مشخص كرد

تهران- ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی احكام لازم برای اجرای قانون ایثارگران را مشخص كردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت سوم روز شنبه و در ادامه بررسی مواد ارجاع شده از كمیسیون تلفیق به صحن علنی ماده 102 لایحه برنامه ششم توسعه را با 153 رای موافق، 18 رای مخالف، 7 رای ممتنع از 195 نماینده حاضر به تصویب رساندند.
براساس این ماده دولت موظف شد اقدامات لازم برای اجرای صحیح و بموقع قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را به عمل آورد و اعتبار كافی را در بودجه سنواتی پیش بینی نماید و كلیه آیین نامه های اجرایی آن را حداكثر تا شش ماهه سال اول اجرای قانون برنامه تصویب و ابلاغ نماید.
بر اساس بند 1 ماده 102 دولت مكلف است در اجرای ماده 61 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 مصوب 4/12/93 به نحوی برنامه ریزی نماید كه تا 2 سال اول اجرای قانون برنامه كلیه مشمولین ماده مذكور تعیین تكلیف گردند. یگان های اعزام كننده و نهادهای متولی موظفند گواهی حضور افراد مشمول این قانون و صورت سانحه را به كمیسیون احراز بنیاد شهید و امور ایثارگران ارایه نمایند.
براساس تبصره این ماده بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف شد رزمندگان 8 سال دفاع مقدس كه صورت سانحه بالینی همزمان مجروحیت را ندارند اما مجروحیت آنها توسط كمیسیون پزشكی نهاد اعزام كننده (نیروهای مسلح) احراز می‌گردد را به عنوان جانباز تلقی و حداقل 5% جانبازی به آنها تعلق می‌گیرد.
اجرای این تبصره مانع از احراز جانبازی بیش از درصد مذكور توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران نمی باشد.
براساس بند 2 این ماده نیز دولت مكلف شد در سال اول اجرای برنامه اعتبار مورد نیاز برای اجرای تبصره ماده38 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی نموده و از طریق سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح به كلیه آزادگان و جانبازان واجد شرایط پرداخت نماید.
براساس بند 3 نیز دولت موظف شد خانواده معظم شهدا، جانبازان، آزادگان، رزمندگان و افراد تحت تكفل ایشان (والدین و همسر و فرزندان ) دارای تابعیت غیر ایرانی كه در طول هشت سال دفاع مقدس یا بعد از آن در راستای ماموریت محوله از سوی مراجع ذی صلاح به درجه رفیع شهادت یا جانبازی یا اسارت نائل آمده اند پس از تأیید مراجع مذكور تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار دهد و رزمندگان نیز بنابه تشخیص ستاد كل نیروهای مسلح تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) قرار می‌گیرند.
براساس تبصره این بند اعطای تابعیت و اقامت به افراد موضوع این ماده بر اساس ضوابط درچارچوب قانون خواهد بود كه حداكثر ظرف مدت سه ماه از لازم الاجرا شدن تصویب این قانون توسط ستاد كل نیروهای مسلح با همكاری وزرات امورخارجه و وزارت كشور تهیه و به تصویب شورای عالی امنیت ملی با رعایت اصل 176 قانون اساسی می‌رسد.
براساس بند4 این ماده نیز، ماده 18 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به شرح زیر اصلاح می‌شود:
بنیاد شهید و امورایثارگران موظف است درچارچوب قانون و به منظور تعیین، تدوین و یا اصلاح معیارهای تشخیص درصد جانبازی به عنوان مبنای ارائه خدمت به جانبازان و آزادگان در مواردی كه نیاز به رای كمیسیون باشد نسبت به تشكیل كمیسیون های پزشكی اقدام و جهت تعیین نحوه از كارافتادگی كلی، با در نظر گرفتن وضعیت فعلی سلامتی روحی، جسمی، اجتماعی، اقتصادی، شغلی و سابقه حضور در جبهه آنها و براساس آئین نامه ای كه با پیشنهاد و ستاد كل نیروهای مسلح و با همكاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد، اقدام نماید.
بر اساس بند 5 ماده 102 نیز به منظور حفظ كرامت ایثارگران و خانواده معظم شهدا، جانبازان و آزادگان دستگاه های موضوع ماده 2 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و ماده 5 قانون مدیریت خدمات كشوری مجاز نیستند ایثارگران شاغل در آن دستگاه را به عنوان نیروی مازاد (عدم نیاز ) معرفی نمایند به استثنای موارد محكومیت رد هیات تخلفات اداری.
در بند 6 ماده 102 نیز دولت مكلف شد ماده 21 قانون جامع خدمات ایثارگران و تبصره ها آن و اصلاحات بعدی را سالانه 20% از تمامی فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان 70% و بالاتر را در طول برنامه استخدام كند.
نمایندگان مجلس همچنین در بند 7 ماده 102 نیز مصوب كردند كه جانبازانی كه قبل از تصویب این قانون به صورت پیش از موعد و بدون سنوات ارفاقی بازنشسته شده اند با رعایت شرط سنی كمتر از 65 سال می توانند به خدمت اعاده و با تكمیل خدمت 35 ساله خود و با رعایت شرایط عمومی به بازنشستگی نائل آیند.
در تبصره این بند نیز مقرر شد در صورت دریافت پاداش پایان خدمت در بازنشستگی اول پاداش مذكور مربوط به آن سنوات مجددا به این افراد تعلق نمی‌گیرد.
در بند 8 نمایندگان مصوب كردند كه ایثارگران و فرزندان شهدا مشمول قوانین، مقررات و ضوابط استخدامی خاص مربوط به خود بوده و كلیه دستگاههای مشمول ماده 2 قانون جامع خدمات رسانی ایثارگران مكلف به انجام آن هستند.
براساس بند 9 نیز مقرر شد كلیه فرزندان و همسران شهدا شاغل در دستگاه های موضوع ماده2 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران می توانند با حداكثر 8 سال سنوات ارفاقی و با دریافت حقوق و مزایای كامل بازنشسته شوند.
در بند 10 نمایندگان مقرر كردند كه ماده (26) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به شرح زیر در طول اجرای قانون برنامه اصلاح و یك تبصره به آن الحاق می‌شود:
عبارت «جانبازان دارای محدودیت جسمی حركتی» بعد از عبارت «جانبازان اعصاب و روان و شیمیایی» اضافه می‌ شود.
تبصره 1- والدین، همسران و فرزندان شهداء كه دارای بیماری های خاص یا صعب العلاج یا محدودیت جسمی حركتی می باشند پس از تایید كمیسیون پزشكی بنیاد مشمول این ماده می شوند.
تبصره 2- جانبازان گروه بیست و پنج درصد تا چهل و نه درصد ضریب K بهره مندی حق پرستاری آنان میزان درصد جانبازی می باشد.
در بند 11 نیز مصوب شد ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به شرح زیر اصلاح می‌شود.
عبارت «اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، شركتی» بعد از عبارت «تأمین نیروهای مورد نیاز خود را» اضافه می‌شود.
تبصره 1- وضعیت استخدامی مشمولین این ماده حداكثر پس از سه ماه رسمی‌قطعی می‌گردد.
تبصره 2- والدین، همسران و فرزندان شهداء و جانبازان و آزادگان و رزمندگان با حداقل شش‌ ماه سابقه حضور در جبهه شاغل در كلیه دستگاه های مشمول ماده (2) قانون جامع ایثارگران و مؤسسات تابعه آنها ، شركت های عمومی و دولتی، در صورت تنزل از پست سازمانی بالاتر، مشروط به عدم محكومیت آنها بر اساس آراء مراجع قضائی و یا اداری به تنزل پست، از كلیه حقوق و مزایای همان پست سازمانی یا همتراز شغل و پست قبلی برخوردار می‌شوند.
براساس ماده 12 نیز ایثارگرانی كه به موجب قوانین و مقررات مربوط از امتیاز یك مقطع تحصیلی بالاتر بهره‌مند می‌باشند با داشتن مدرك كارشناسی، مشمول بند (الف) ماده (103) قانون مدیریت خدمات كشوری بوده و می توانند تا سی و پنج سال خدمت كنند.
براساس بند 13نیز مصوب شد آزادگانی كه به دلیل استفاده از دو برابر شدن سابقه اسارت زودتر از خدمت سی سال بازنشسته شده اند، می توانند برای یك بار و با رعایت شرط سنی زیر شصت و پنج سال با بازگشت به خدمت، حسب مورد سی یا سی و پنج سال خدمت خود را تكمیل كنند و سپس با لحاظ عین سوابق اسارت به بازنشستگی نائل آیند.
در بند 14 مقرر شد كه مسئول رسیدگی و ارائه خدمات مطابق قوانین و مقررات به كلیه جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهداء كه در بنیاد دارای پرونده ایثارگری می باشند به عهده بنیاد بوده و رزمندگان 8سال دفاع مقدس با معرفی و تائید واحد یا مركز ایثارگران نیروهای مسلح با سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران(ساتا) می باشد.
سیام**9103**1449
خبرنگار: حمید شهریاری*انتشار: امیر كاردان راد