كلنگ احداث دومين پايگاه سلامتي شهرستان هرسين به زمين زده شد

كرمانشاه- ايرنا- كلنگ احداث پايگاه شهري شماره 2 هرسين روز يكشنبه با حضور رئيس دانشگاه علوم پزشكي استان كرمانشاه و مسوولين محلي هرسين در اين شهرستان به زمين زده شد.

به گزارش خبرنگار ايرنا، دكتر حسين كريم در حاشيه كلنگ زني پايگاه سلامت شهري شماره 2 هرسين اظهار كرد: اين پايگاه در مساحتي به وسعت 250 متر مربع و با اعتباري در حدود سه ميليارد ريال احداث خواهد شد.
وي همچنين از طرح تحول نظام سلامت بعنوان تعهد و اولويت دولت در جهت تأمين سلامت مردم ياد كرد و افزود: تأمين سلامت مردم از مؤلفه هاي مهم دولت است و دستاوردهاي آن مي بايست در سطح استان تبيين و تشريح شود.
كريم خاطرنشان كرد: ارايه خدمات بايد در راستاي چالش ها و نيازهاي مردم باشد و همه مسئولين نيز در اين راه همدل و همگام باشند تا بتوانيم به نيازهاي بهداشتي و درماني جامعه پاسخ دهيم.
رئيس دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه در ادامه هدف از سفر خود به شهرستان هرسين را بررسي و بازنگري برنامه ها و زيرساخت هاي حوزه سلامت اين شهرستان بيان كرد و گفت: در راستاي تحقق طرح نظام سلامت در شهرستان هرسين اقدامات بسيار خوبي صورت گرفته است.
وي در پايان، كلنيك تخصصي پزشكان و زايشگاه پيشرفته، توسعه زيرساخت هاي بهداشتي و ايجاد آموزشگاه بهورزي را از جمله اقدام هاي صورت گرفته عنوان كرد.
امير شاه آبادي فرماندار شهرستان هرسين نيز در اين مراسم اظهار كرد: در بحث طرح تحول نظام سلامت در شهرستان هرسين خوب عمل شده است و از لحاظ درماني در وضعيت مطلوبي هستيم .
وي ادامه داد: اجراي طرح تحول نظام سلامت با پيشرفت هاي چشمگيري در سطح كشور همراه بوده و توانسته است انتظارات درماني مردم را فراهم كند.
شاه آبادي خاطرنشان كرد: كاهش هزينه هاي درماني مردم و ارتقاي كيفيت خدمات درماني از مهمترين دستاوردهاي اين طرح در سطح كشور است و دولت يازدهم تنها دولتي است كه تأمين سلامت مردم را در رأس امور و برنامه هاي خود قرار داد.
وي همچنين در پايان از رئيس شبكه بهداشت و درمان شهرستان خواست نسبت به تأمين داروهاي مورد نياز مردم كه براي تهيه آن در سطح شهر با مشكل مواجه هستند در اسرع وقت اقدام كند
حجت الاسلام روح الله باقري امام جمعه هرسين نيز با قدرداني از خدمات صورت گرفته توسط دولت در راستاي طرح تحول نظام سلامت در سطح كشور طي سخناني بيان نمود: بحث سلامت از لحاظ ديني ، اخلاقي و عقلي از مسائل و نيازهاي مهم جامعه بشري است .
وي خاطرنشان كرد: حضور بيشتر پزشكان متخصص در بيمارستان از نيازهاي مهم و اساسي مردم شهرستان است.
8066/7458 خبرنگار:مسعود اسماعيلي ** انتشار دهنده:علي مولوي