افزایش 58 سانتیمتری تراز آب های زیرزمینی در آذربایجان غربی

ارومیه- ایرنا- مدیرعامل شركت آب منطقه ای آذربایجان غربی به افزایش بارش ها در سال گذشته و رغبت بیشتر كشاورزان این استان برای استفاده از آب های سطحی در دولت تدبیر و امید اشاره كرد و گفت: تراز آب های زیرزمینی به طور متوسط در سال آبی 95 - 94 نسبت به سال قبل از آن 58 سانتیمتر افزایش یافته است.

كیومرث دانشجو روز یكشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به اینكه هنوز چهار متر و 15 سانتیمتر افت در این تراز وجود دارد، افزود: این افزایش سطح، كسری مخازن آب های زیرزمینی را به میزان 125 میلیون مترمكعب جبران كرده است.
وی با تاكید بر اینكه میزان كسری مخازن به 798 میلیون مترمكعب در زمان حاضر رسیده است، اضافه كرد: میزان كسری آب زیرزمینی آذربایجان غربی تا پایان سال آبی 94- 93، حدود 920 میلیون مترمكعب بوده است.
وی با اشاره به اینكه برخی از دشت های این استان به خاطر تداوم روند افت در سطح آب های زیرزمینی و كاهش كیفیت منابع آبی در سال های گذشته به دشت های ممنوعه تبدیل شده است، اظهار كرد: این دشت ها شامل ایواوغلی، ولدیان، خوی، سیدباز، یزدكان، بازرگان، سلماس، قالقاچی، كهریز و ارومیه است.
وی ادامه داد: تغییر اقلیم شامل افزایش دما و كاهش بارش، رشد جمعیت و كاهش سرانه آب تجدید پذیر، پایین بودن راندمان مصرف در بخش های مختلف شرب، صنعت و كشاورزی، پایین بودن كیفیت منابع آب در برخی از دشت ها و افت آب های زیرزمینی و نشست آبخوان های آبرفتی از جمله چالش های پیش روی مدیریت مصرف آب در استان به شمار می رود.
مدیرعامل آب منطقه ای آذربایجان غربی گفت: با توجه به اینكه بر اساس شاخصه های بین المللی در شرایط حاضر مصارف آب در سطح حوضه های آبریز به خصوص حوضه دریاچه ارومیه بیشتر از حداقل قابل قبول آن است، حفظ وضعیت موجود و تداوم استفاده از الگوهای پرمصرف با توجه به افزایش روبه رشد جمعیت و افزایش نیاز باعث تشدید چالش های مدیریت مصرف آب در استان می شود.
دانشجو در خصوص وضعیت سدهای آذربایجان غربی اظهار كرد: حجم مخازن سدهای آذربایجان غربی طبق آخرین بررسی های صورت گرفته نسبت به سال گذشته 0.9 درصد كاهش داشته و به 838 میلیون مترمكعب رسیده است.
وی ادامه داد: این در حالی است كه میزان آب موجود در پشت سدهای استان در زمان مشابه سال گذشته بیش از 845 میلیون متر مكعب بود.
وی افزود: در این ارزیابی ها حجم مخازن سد بوكان 278 میلیون مترمكعب، مهاباد 55 میلیون مترمكعب، شهرچای 151 میلیون مترمكعب، حسنلو 24 میلیون مترمكعب، ساروق 35 میلیون مترمكعب و آغ چای نیز 185 میلیون مترمكعب است.
وی اضافه كرد: همچنین در پشت سدهای زولا، دریك، ماكو، شهید قنبری، ارس 2 و قیقاج به ترتیب 39، 9، 35، 15، پنج و هفت میلیون متر مكعب آب وجود دارد.
وی افزود: در بررسی های امسال شاهد رشد آب موجود در پشت سدهای شهرچای، ساروق، زولا، دریك، آغ چای و ارس 2 و كاهش آب در پشت سدهای بوكان، مهاباد، حسنلو، ماكو، شهید قنبری و قیقاج بوده ایم.
مدیرعامل شركت آب منطقه ای آذربایجان غربی اضافه كرد: بیشترین میزان كاهش آب پشت سدها مربوط به سدهای حسنلوی نقده با 52 درصد، قیقاج پلدشت با 36 درصد و شهید قنبری ماكو با 29 درصد بوده است.
دانشجو اظهار كرد: همچنین سدهای ساروق تكاب با 75 درصد، شهرچای ارومیه با حدود 50 درصد و زولای سلماس با 46 درصد بیشترین میزان افزایش را به خود اختصاص داده است.
8137/3072 ** خبرنگار: سیده فاطمه سجادی ** انتشار دهنده: علیرضا فولادی