هزینه  درمان تامین اجتماعی از 80 به 180 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است

اراك - ایرنا - مدیر درمان تامین اجتماعی استان مركزی گفت: هزینه های سلامت در حوزه درمان تامین اجتماعی پیش از اجرای برنامه تحول نظام سلامت 80 هزار میلیارد ریال در سال بود كه با اجرایی شدن راهبردهای همراهی با سیاست های دولت، این هزینه ها هم اكنون به 180 هزار میلیارد ریال رسیده است.

دكتر بابك عدلی روز یكشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود:این سازمان در سیاست های برنامه تحول نظام سلامت همراه و یاور دولت بوده و در تعهدات و اجرای كتاب تعرفه های پزشكی همگام با این برنامه حركت كرده است.
وی اظهار كرد: تامین اجتماعی بهبود كیفی خدمات درمانی را برای اقشار مردم به عنوان راهبرد كلیدی تعریف كرده و در راستای كاهش هزینه های سلامت از جیب مردم همراهی لازم را داشته است.
مدیر درمان تامین اجتماعی استان مركزی یادآور شد: تجهیز منابع برای سازمان تامین اجتماعی ماهانه حداقل 52 هزار میلیارد ریال است كه به منظور پرداخت به موقع 38 هزار میلیارد ریالی حقوق مستمری بگیران و سایر هزینه های درمانی و خدماتی این نهاد صرف می شود.
عدلی اظهار كرد: سالانه در استان مركزی 2 هزار و 500 میلیارد ریال در بخش سلامت تامین اجتماعی به منظور درمان مستقیم و خرید خدمات از یك هزار مركز طرف قرارداد هزینه می شود.
وی یادآور شد: حوزه درمان استان مركزی در بخش خدمات مستقیم از طریق سه واحد بیمارستانی و هفت مركز سرپایی ارائه خدمت دارد و بیمارستان شازند به عنوان تنها مركز بیمارستانی تامین اجتماعی كشور از پارسال مشمول برنامه تحول نظام سلامت شده است.
مدیر درمان تامین اجتماعی استان مركزی اظهار كرد: بیمارستان شازند تنها واحد درمانی این شهرستان است و با توجه به اینكه 65 درصد بافت جمعیتی شازند روستایی است، فرانشیز درمانی سه درصدی برای روستائیان و هفت درصدی برای جمعیت شهری را اعمال كرده است.
عدلی توضیح داد: تكمیل زنجیره پزشكان متخصص در شهرستان شازند كه از داشتن بیمارستان دولتی محروم است به ویژه در تخصص های قلب، رادیولوژی، جراحی، زنان، داخلی و اطفال و همچنین بخش دیالیز با 9 تخت، موجب شده است كه ارجاع بیمار به اراك كاهش یابد كه این دستاورد بزرگی است.
وی گفت: ارائه خدمات تحول نظام سلامت در بیمارستان شازند 21 میلیارد ریال بار مالی داشته كه انتظار می رود این طلب به منظور استمرار خدمات كیفی سلامت در مركز درمانی شازند هر چه سریعتر پرداخت شود.
وی در خصوص پیشنهاد تجمیع بیمه ها و ادغام حوزه درمانی تامین اجتماعی در برنامه ششم گفت: نشستی در این خصوص با هفت عضو مجمع نمایندگان استان مركزی برگزار شده و در خصوص اركان اجرایی و نظارت بر درمان دیدگاه ها منتقل شده است.
به گزارش ایرنا، مدیر درمان تامین اجتماعی اظهار كرد: یكی از بحث های محوری این نشست این بود كه قانون تامین اجتماعی قدمت 45 ساله دارد و درمان به عنوان بخش جدایی ناپذیر در آن دیده شده است و اگر تفكیك این حوزه مدنظر باشد، باید قانون تامین اجتماعی تغییر كند.
عدلی گفت: مراكز ملكی و تجهیزات درمانی تامین اجتماعی با سرمایه های صندوق ایجاد شده و خدمات درمانی به كارگران كه اقشار متوسط جامعه هستند به صورت رایگان می دهد و در خصوص تفكیك بخش درمانی در این نهاد به آسانی نمی توان نظر داد.
وی افزود: در نشست مسئولان تامین اجتماعی استان مركزی با مجمع نمایندگان این خطه تجربه تفكیك بخش درمان از تامین اجتماعی كه دردهه 60 اتفاق افتاد مطرح شد و بروز مشكلات عدیده كه زمینه ساز ادغام مجدد این حوزه ها شد و به ایجاد 80 بیمارستان و پلی كلینیك در كشور انجامید، مورد نقد و نظر قرار گرفت.
وی گفت: مجمع نمایندگان استان مركزی در این نشست به اتفاق بر این باور بودند كه منابع بیمه ها به حدی متفاوت است كه تجمیع آن ها از جمله صندوق تامین اجتماعی بسیار پیچیده است.
مدیر درمان تامین اجتماعی اظهار كرد: دولت یازدهم در خدمات سلامت تحول بنیادین داشته است و تصمیمات پایه و مهم در حوزه بیمه ای و درمان و سایر بخش ها برای تقویت خدمات سلامت حساسیت بالایی دارد و نیاز است كه با همه جانبه نگری و دقت لازم دنبال شود.
6013/3075/خبرنگار:مژگان حیدری ** انتشار دهنده: حسین مهدی زاده اصفهانی