پاسخ سرپرست به استعفاهای جمعی در فدراسیون ژیمناستیك

تهران - ایرنا - سرپرست فدراسیون ژیمناستیك گفت: فدراسیون ژیمناستیك در سال 95 برای هیچ یك از رده های سنی تیم های ملی در رشته «ترامپولین» مربی انتخاب نكرده است.

اظهارنظر «شروین اسبقیان» پاسخی به انتشار برخی اخبار در خصوص استعفای دسته جمعی مربیان رده های سنی تیم های ملی ترامپولین ایران است.
سرپرست فدراسیون ژیمناستیك روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: استعفای مربیان رده های سنی تیم های ملی ترامپولین، فرافكنی انتخاباتی است زیرا قرارداد فدراسیون با این افراد 50 روزه بوده كه مدت اعتبار قرارداد آنها در سال 94 به پایان رسیده است.
وی افزود: فدراسیون ژیمناستیك پیش از حضور تیم های ملی در رقابت های آسیایی و جهانی، مربیان و سرپرستان تیم ها را معرفی می كند و در سال 95 برای تیم های ملی ترامپولین در هیچ رده سنی مربی معرفی نشده است.
اسبقیان گفت: در سال 95 هیچ اردو آماده سازی برای رشته ترامپولین در رده های سنی تشكیل نشده است. ضمن آنكه این مربیانی كه امروز - شنبه - استعفای خود را اعلام كرده اند، مدعی هستند در چهار سال گذشته حقوق نگرفته اند.
سرپرست فدراسیون ژیمناستیك گفت: انتظار است كه این افراد مستندات خود را ارائه دهند تا پس از بررسی و تایید هیات رئیسه فدراسیون اعتبارآن تامین و حقوق آنها پرداخت شود.
وی گفت: قطعا چنانچه حقوق این افراد پرداخت نشده باشد، مربوط به دوره مسئولیت گذشته است و بدهی ها مربوط به سال 94 است و با اعتبارات سال 95 نمی توان، هزینه های سال 94 را پرداخت كرد.
اسبقیان به نامزد بودن یكی از مسئولان كمیته ترامپولین در انتخابات فدراسیون اشاره كرد و گفت: یكی از نامزدهای انتخابات فدراسیون ژیمناستیك كه در كمیته مسابقات ترامپولین سمت دارد، قصد داشت رقابت های كشوری این رشته را در قزوین برگزار كند كه به دلیل شائبه تبلیغاتی بودن آن، انجام این مسابقه به پس از برگزاری انتخابات ریاست فدراسیون ژیمناستیك موكول شد.
سرپرست فدراسیون ژیمناستیك در مورد اینكه معرفی مربیان جدید تیم های رده های سنی رشته ترامپولین گفت:‌ قطعا تا پایان سال جاری مربیان جدید معرفی می شوند.
وی افزود: در حال حاضر اولویت نخست فدراسیون حضور موفق تیم های هنری در رقابت های قهرمانی آسیا در اردیبهشت ماه 96 در تایلند است و رقابت های قهرمانی آسیا در رشته آكروژیم و ایروبیك اولویت های دیگر فدراسیون است.
اسبقیان گفت: رقابت های قهرمانی آسیا در رشته ترامپولین در سال 97 برگزار می شود و فدراسیون نیز فرصت كافی برای انتخاب سرمربی و كار فنی تیم های ملی این رشته را دارد.
سرپرست فدراسیون ژیمناستیك تاكید كرد: در حال حاضر همه تلاش ها برای برگزاری سالم انتخابات بدون حمایت و طرفداری از نامزدها است.
ورزشی**9029**
مصاحبه كننده: محمد مهدی موذن**انتشاردهنده:علی خورسندی