چهارمين سرمايه گذاري خارجي آذربايجان غربي در پساتحريم كليد خورد

اروميه ـ ايرناـ معاون اقتصادي اداره كل امور اقتصادي و دارايي آذربايجان غربي گفت: مجوز سرمايه گذاري 700 ميليون دلاري براي احداث بندر خشك، استخراج معادن و احداث پارك صنعتي در منطقه ويژه اقتصادي سلماس توسط سرمايه گذاران چيني، چهارمين مجوز سرمايه گذاري خارجي اين استان در دوران پساتحريم است.

به گزارش ايرنا حبيب تربتي روز جمعه در جلسه بررسي فرصت هاي سرمايه گذاري در منطقه ويژه اقتصادي سلماس با حضور تيم اقتصادي كشور چين افزود: اميدواريم تا در سايه بهبود كسب و كار شاهد حضور بيشتر سرمايه گذاران خارجي در اين استان باشيم.
وي ادامه داد: نيروگاه سيكل تركيبي توسط سرمايه گذاران چين، توليد فروآلياژ توسط سرمايه گذاران هندي، توليد آلياژ فروسيليس توسط سرمايه گذاران جمهوري آذربايجان از جمله سرمايه گذاري هاي خارجي در دوران پساتحريم در شهرستان هاي مختلف اين استان است و در مركز استان نيز سرمايه گذاران كشور تركيه فعاليت گسترده اي دارند.
به گفته وي در سال جاري سرمايه گذاران كشورهاي چين، تركيه، عراق و كانادا از سرمايه گذاري در بخش صنعت اين استان استقبال زيادي كرده اند و مقصد اصلي آنان براي سرمايه گذاري، شهرك هاي صنعتي مستقر در منطقه آزاد تجاري ماكو، منطقه ويژه اقتصادي سلماس و شهرستان هاي خوي و پيرانشهر است.
مسعود حاجي عليلو، فرماندار سلماس نيز با اشاره به اينكه زمينه لازم براي سرمايه گذاران خارجي در منطقه ويژه اقتصادي اين شهرستان فراهم است، گفت: آثار مربوط به توافق هسته اي در بخش سرمايه گذاري هاي خارجي در اين شهرستان به وضوح مشخص است.
نماينده مردم سلماس در مجلس شوراي اسلامي نيز با اشاره به پتانسيل هاي موجود اقتصادي در اين منطقه گفت: منطقه ويژه اقتصادي سلماس در ارديبهشت سال 82 به تصويب هيات وزيران و در دي ماه 89 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.
به گفته شهروز برزگر، چندي پيش و با دستور استاندار آذربايجان غربي عملياتي سازي اين منطقه با 10 ميليارد ريال پيش بيني اعتبار به شهرداري سلماس محول شد و هم اكنون كار فنس كشي، محوطه سازي و تسطيح منطقه به وسعت 187 هكتار به پايان رسيده است.
وي افزود: منطقه ويژه اقتصادي سلماس با توجه به نزديكي به فرودگاه هاي خوي و اروميه، راه آهن و مرزهاي جلفا، بازرگان، رازي و سرو و 2 مركز استان شامل تبريز و اروميه، مي تواند به يكي از مناطق استراتژيك اقتصادي كشور تبديل شود.
شهرستان سلماس با 200 هزار نفر جمعيت در شمال آذربايجان غربي قرار دارد.
7156/ 3072 ** خبرنگار: جمال فرخيان ** انتشار دهنده: عليرضا فولادي