88 درصد از نوزادان در استان فارس تحت مراقبت مراقبان سلامت قرار دارند

شيراز - ايرنا - كارشناس ژنتيك معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي شيراز گفت: پوشش غربالگري بهداشتي نوزادان سه تا پنج روزه در استان فارس با مشاركت مراقبان سلامت توسعه يافته و اكنون 88 درصد از نوزادان در اين استان تحت پايش و مراقبت هستند.

به گزارش دريافتي ايرنا ، نازيلا رحيمي بر اهميت غربالگري بيماري هاي نوزادان و لزوم شناسايي و مراقبت بهنگام تاكيد كرد و هدف از غربالگري را تشخيص بموقع و درمان مناسب بيماري، براي پيشگيري از آسيب ها و در نهايت ارتقاي سلامت نوزادان دانست.
وي ادامه داد: در حال حاضر در استان فارس، غربالگري نوزادان براي بيماري هاي كم كاري تيروييد، فنيل كتونوري، فاويسم و گالاكتوزومي انجام مي شود.
رحيمي اضافه كرد : هم اكنون در فارس ، با همكاري تيم پزشك خانواده ومراقبان سلامت، تمام زنان باردار در سه ماه نخست با اهميت غربالگري بيماري ها در دوران نوزادي آشنا مي شوند.
اين كارشناس گفت:در اين برنامه در سه ماه دوم بارداري بر انجام آزمايش هاي 72 ساعت بعد از تولد و حداكثر در فاصله سني سه تا پنج روزگي تاكيد مي شود و با همكاري تيم پزشك خانواده، تمام مادران باردار با مواردي كه نياز به انجام آزمايش مجدد غربالگري دارند، آشنا مي شوند.
رحيمي ادامه داد: پدر و مادرها در اين آموزش ها مي آموزند كه در فاصله سه تا پنج روزگي به 54 مركز غربالگري نوزادان در سراسر استان مراجعه كنند؛ سپس از نوزاد آنان نمونه گرفته مي شود و تمام نمونه ها به آزمايشگاه مرجع غربالگري واقع در دانشكده پيراپزشكي ارسال و پس از آزمايش، مواردي كه مشكوك به سرعت فراخوان مي شود.
رحيمي نوزدان نارس زير 2 هزار و 500گرم، بالاي چهار هزار گرم، 2 قلو، بستري در بيمارستان، داراي سابقه مصرف دارو، داراي سابقه تيروئيد و عقب ماندگي ذهني و مبتلا به سندرم داون را از جمله موارد نيازمند بررسي اعلام كرد كه در فواصل مختلف لازم است از نوزاد نمونه گيري مجدد شود و موارد مثبت با انجام آزمايش هاي تاييد و تشخيص به پزشكان ارجاع مي شود.
او گفت: براي رسيدگي به اين موارد جدول زماني مشخص داريم كه به ياري پزشكان خانواده و تيم همراه آن ها بر اساس اين جدول اقدام مي شود و تيم پزشك خانواده بر اساس آن از اين بيماران مراقبت مي كند.
اين كارشناس ژنتيك دانشگاه علوم پزشكي شيراز گفت: بر اساس آمارها، در هر فصل، بيش از 65 نوزاد مبتلا به كم كاري تيروئيد متولد مي شوند كه لازم است پدر و مادرها با توجه به زمان طلايي غربالگري، يعني از سه تا پنج روزگي، سلامت نوزادانشان را جدي بگيرند.
رحيمي با بيان اينكه مراقبت هاي نوزادان در فارس، از تيرماه 84 آغاز شده گفت : از جمله دستاوردهاي مثبت آن، مي توان به شناسايي و درمان بيش از هزار و 356 نوزاد مبتلا به كم كاري تيروئيد و پيشگيري از عقب ماندگي بيش از هزار و 500 نوزاد در استان اشاره كرد، با كمك طرح تحول نظام سلامت در عرصه بهداشت، مراقبان سلامت در استان فارس براي خدمت رساني فعال به گروه هاي مختلف بسيج شده اند كه نتيجه آن در مراقبت از نوزادان، رسيدن به آمار 88درصدي تاكنون است.
وي گفت: كارگاه 2 نوبته به همت معاونت بهداشتي، واحد غيرواگير و آزمايشگاه مرجع غربالگري نوزادان با حضور 250 كارشناس ويژه غربالگري نوزادان و كارشناس ستادي غيرواگير سراسر استان، برگزار شد كه در اين كارگاه عملكرد شهرستان ها مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفت و همچنين نحوه غربالگري و شناسايي و مراقبت كودكان بيمار و نكات استاندارد در برنامه غربالگري بر اساس ويرايش جديد شيوه نامه ابلاغي و نحوه ورود داده ها در پورتال آموزش داده شد.
دريافت خبر : نيكنام خشنودي ** انتشاردهنده :غلامرضا مالك زاده
6113 / 1876

سرخط اخبار استان‌ها