4 اثر فرهنگي ناملموس معنوي استان خراسان شمالي ثبت ملي شد

بجنورد -ايرنا - مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان شمالي از ثبت چهار اثر فرهنگي ناملموس (معنوي) اين استان در فهرست آثار ملي كشور خبر داد.

به گزارش ايرنا به نقل از روابط عمومي اين اداره كل، محمد سويدانلويي گفت: در نشست كميته ثبت آثار ميراث ناملموس كشور كه ششم دي ماه جاري با حضور آقاي فرهاد نظري مديركل دفتر ثبت آثار سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در تهران برگزار شد چهار پرونده ميراث ناملموس از استان خراسان شمالي مورد تائيد و به ثبت ملي رسيد.
مديركل ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري خراسان شمالي گفت: با ثبت اين چهاراثر، تعداد آثار ثبتي استان در حوزه ميراث فرهنگي ناملموس خراسان شمالي به 56 اثر رسيده است.
سويدانلويي تصريح كرد: در اجراي ماده يك قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و قانون الحاق جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بين‌المللي حفظ ميراث فرهنگي ناملموس مصوب سال 1384 مجلس شوراي اسلامي و در اجراي ماده 12 كنوانسيون فوق و مواد 2 و 3 آيين نامه اجرايي قانون مذكور مصوب سال 6 بهمن87، اين چهار اثر به ثبت رسيده‌اند.
آيين سينه زني حسن - حسين خراسان شمالي در حوزه عادات ها و رسوم اجتماعي و در حوزه فنون و مهارت ها نيز، پرونده فنون و مهارت پي تاوه بافي در شيروان ، فنون و مهارت چوخه بافي در شيروان و در شاخه موسيقي سنتي، موسيقي نواحي (مقامي) قوشمه نوازي خراسان شمالي در فهرست ملي ناملموس قرار گرفت.
تعداد آثار ثبت شده در فهرست آثار ملي در خراسان شمالي 557 اثر مي باشد كه از اين تعداد 468 اثر تاريخي ابنيه محوطه تپه ،42 اثر طبيعي و 47 اثر ناملوس را شامل مي شود.
7189 / 6042 دريافت كننده: بتول صارمي** سيدحسين قدسي