تسهيل ورود شركت هاي نوپاي حوزه فناوري اطلاعات به فرابورس

تهران- ايرنا- رييس سازمان نظام صنفي رايانه اي كشور، انعقاد توافق نامه با سازمان فرابورس را از برنامه هاي همايش پنجمين همايش راهبري و مديريت فناوري اطلاعات اعلام كرد و گفت: براساس اين توافق نامه ورود شركت هاي فناوري اطلاعات به خصوص نوپا براي ورود به فرابورس تسهيل و تسريع مي شود.

به گزارش خبرنگار علمي ايرنا، ناصرعلي سعادت روز چهارشنبه در پنجمين همايش راهبري و مديريت فناوري اطلاعات افزود كه اين كار فرصتي مغتنم براي شركت ها فراهم مي آورد تا در شرايط بهتر به بازار سرمايه وارد شوند.
وي اظهار كرد كه ترغيب و تشويق بنگاه هاي فعال فناوري اطلاعات به استفاده از بازار سرمايه به جاي بازار سنتي بانك ها از جمله اهداف انعقاد اين تفاهم نامه است.
سعادت به اهداف اين همايش اشاره كرد و گفت كه توسعه كسب و كار و بهره گيري از موصوعات علمي در تجارت از جمله اهداف اين همايش است.
دبير پنجمين همايش راهبري و مديريت فناوري اطلاعات نيز در مراسم افتتاحيه اين همايش گفت: حكمراني سازماني: جايگاه و ساختار كنترل هاي داخلي، فناوري اطلاعات توانمندساز حكمراني شركتي و كنترل داخلي در قراردادهاي مشاركت عمومي از جمله موضوعات قابل ارايه در اين همايش است.
علي اذركار به حضور شركت هاي نوپا و بنگاه هاي كوچك و متوسط فناوري اطلاعات در اين همايش اشاره كرد و افزود: آنها در جريان اطلاعات فرابورس قرار مي گيرند تا به صورت راحت تر و با رعايت اصول و صوابط به فرابورس وارد شوند.
وي اظهار كرد كه نشست چالش هاي ورود شركت هاي نوپا و بنگاه هاي كوچك و متوسط حوزه فناوري به فرابورس در اين همايش برگزار خواهد شد.
پنجمين همايش راهبري و مديريت فناوري اطلاعات با حصور فعالان اين حوزه امروز ( 15 دي ماه ) در سالن همايش هاي كتابخانه ملي برگزار شد.
علمي*1201
خبرنگار: عبدالكريم جبارپور*انتشار: زهره محتشمي پور