تيتر نخست روزنامه هاي روز چهار شنبه خراسان جنوبي

بيرجند- ايرنا - روزنامه هاي روز چهار شنبه خراسان جنوبي كه در پيشخوان دكه هاي مطبوعاتي11شهرستان تابعه استان قرار گرفت، در ميان رويدادهاي مختلف خبري روز با توجه به خطي مشي رسانه اي خود مطالبي را به عنوان تيتر نخست خود برگزيدند.

** روزنامه امروز خراسان جنوبي
- روزنه هاي توسعه نهبندان و سربيشه بسته شد
- مهلت 15 روزه سازمان خصوصي سازي به اعتماد مبين براي تسويه حساب
- عرضه 500 تن گوشت گوسفند دولتي در بازار
- جريمه صحبت كردن با موبايل در شهرها 80 هزار تومان

** آواي خراسان جنوبي
- نمايشگاه بين المللي،رقيب يا حامي؟
- هياهويي براي همه چيز
- آمارهاي مديركل از رويدادهاي استان
- معتادان نيازمند استان از خدمات بيمه سلامت استفاده كنند

** خراسان جنوبي
- مرد آشنا
- تعيين حداقل دستمزد 96 با شيوه هاي علمي
- تكليف دولت براي به روزرساني تجهيزات آموزشي
- آب «كر» آبيز در دو راهي اوقاف و مردم
*7559*2047*خبرنگار-اميرشاهين نايبي فر* انتشار دهنده- عباسقلي اشكورجيري