ارتقاء علمي و مهارتي جامعه قرآني با نشست هاي تخصصي صورت مي گيرد

تهران - ايرنا - قائم مقام شوراي عالي قرآن برگزاري نشست هاي تخصصي اين شورا در 12 سال گذشته را در راستاي ارتقاي علمي و مهارتي جامعه قرآني ارزيابي كرد و سيزدهمين نشست را براي رشد جريان ترتيل خواني در كشور دانست.

به گزارش خبرنگار معارف ايرنا سيدعلي سرابي روز سه شنبه در نشست خبري سيزدهمين نشست تخصصي شوراي عالي قرآن گفت: مهمترين هدف از برگزاري اين نشست ها ارتقاء علمي و مهارتي جامعه قرآني از قاري و حافظ و مبتهل گرفته تا گروه هاي تواشيح و مدرسان قرآني است و اين نشست هاي به نوعي اجتماع سالانه جامعه قرآني محسوب مي شود.
وي افزود: در سيزدهمين نشست تخصصي اساتيد، قاريان و حافظان ممتاز قرآن كريم كه در ارديبهشت سال 96 برگزار خواهد شد، موضوع تلاوت ترتيل و ويژگي هاي علمي و الزامات عملي آن در سطح كشور مورد بررسي قرار مي گيرد.
سرابي همچنين گفت: ‌در سال هاي اخير با برنامه ريزي هاي رسانه ملي تلاوت ترتيل جايگاه ويژه اي ميان مردم پيدا كرده و مورد استقبال همگان واقع شده و اين موضوع به عنوان يك پديده مثبت فرهنگي قابل توجه است و جريان انس با قرآن را در سطح كشور تقويت كرده است.
وي افزود: امروز در عرصه ترتيل با چالش هايي روبرو هستيم و بعضي از نوارهاي ترتيل كه از نظر علمي و فني آثار فاخري محسوب نمي شود، مورد توجه مردم قرار گرفته كه نيازمند بررسي مطالعاتي و كار پژوهشي است.
قائم مقام شوراي عالي قرآن همچنين گفت: مشهورترين و اصيل ترين سبك تلاوت ترتيل كه از سال هاي گذشته در مصر رايج بوده و در دهه اخير به عنوان سبك خليجي يا حجازي شناخته مي شود كه قابل نقد و بررسي است و سبك عراقي نيز ممكن است نقايصي داشته باشد.
وي بررسي و تطبيق سبك هاي مختلف ترتيل را از برنامه هاي سيزدهمين نشست تخصصي شوراي عالي قرآن دانست و گفت: يك كارگروه مامور شده تا محورهاي مطرح در نشست را بررسي كند.
سرابي اضافه كرد: پژوهشگران و علاقه مندان مي توانند از فردا 15 دي تا 15 فروردين سال 96 مقالات خود را به دبيرخانه اين نشست در شوراي عالي قرآن ارسال كنند.
محمدتقي ميرزاجاني دبير سيزدهمين نشست تخصصي اساتيد، قاريان و حافظان ممتاز قرآن كريم گفت: در اين نشست ضمن تحليل مباني و بررسي ويژگي هاي تلاوت ترتيل به تبيين و تشريح آيين نامه ها و ضوابط ارزيابي تلاوت ترتيل در صدا و سيما خواهيم پرداخت و پژوهشگران مي توانند مقالات خود را با اين دو محور به دبيرخانه ارسال كنند.
وي افزود: سابقه برگزاري نشست هاي تخصصي شوراي عالي قرآن به سال 82 باز مي گردد و طي 12 دوره تلاش شد تا ضمن نقد و تحليل در مقام اجراي نغمات ديني كه در هشت دوره حاكم بود، از سال 91 نگاه علمي پژوهشي به نغمات ديني و موضوع هاي مرتبط با آن داشته باشيم و نتايج هر يك از نشست ها در يك كتاب منتشر شده است.
وي افزود: در اين نشست ها برخي از اساتيد خارجي همچون شحات انور، احمد عامر، شاذلي، طوخي و رضوان درويش حضور پيدا كرده و نظرات كارشناسي و علمي خود را درباره موضوع هاي مختلف قرآني ارائه كردند.
ميرزاجاني اضافه كرد: در نشست هاي گذشته مباحثي همچون خشوع در تلاوت، تلاوت استادانه، حفظ قرآن، فقه قرائت، مهندسي تلاوت و تواشيح و ابتهال مطرح شد.
فراهنگ**1003**1823 خبرنگار: محمدرضا جعفرملك * انتشار دهنده: طاهره نبي اللهي

سرخط اخبار فرهنگ