رضوان حكيم زاده سرپرست آموزش ابتدايي وزارت آموزش و پرورش شد

تهران- ايرنا- وزير آموزش و پرورش، رضوان حكيم زاده را به عنوان سرپرست معاونت آموزش ابتدايي اين وزارت منصوب كرد.

به گزارش دوشنبه ايرنا از وزارت آموزش و پرورش، در حكم فخرالدين دانش آشتياني خطاب به مدير تازه منصوب آمده است كه با مد نظر قرار دادن اسناد بالادستي و در چارچوب سياست ها و برنامه هاي اعلامي از سوي وزير به مجلس شوراي اسلامي فعاليت نمايد.
رضوان حكيم زاده دكتراي برنامه ريزي درسي از دانشگاه تربيت معلم تهران اخذ كرده است و در كارنامه اجرايي خود، تدريس دردوره ابتدايي و راهنمايي ،كارشناس مسئول مشاوره و راهنمايي درمركز مشاوره دانشجويي دانشگاه تهران ، عضو هيات علمي دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي دانشگاه تهران، معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران ، معاون تحصيلات تكميلي و آموزشي كميسيون علوم اجتماعي و رفتاري دانشگاه تهران را دارد.
وي با رتبه علمي دانشياري، داراي تاليفات متعدد علمي پژوهشي در زمينه تعليم و تربيت اسلامي است از جمله: بررسي مباني فلسفي برنامه آموزش جهاني و مقايسه آن با مباني فلسفي نظام تعليم وتربيت جمهوري اسلامي ايران، نقد ديدگاه پست مدرنيسم در برنامه درسي با شاخص هاي مباني فلسفي تربيت اسلامي، مقايسه تطبيقي ارزش اخلاقي در پراگماتيسم و اسلام و پيامدهاي هريك در آموزش، تحليل محتواي كتاب هاي درسي در ارتباط با معرفي ابعاد متعدد شخصيت امام خميني (ره)، تحليل محتواي كتاب هاي درسي دوره راهنمايي با توجه به مسايل و مباحث روز جهاني در حوزه برنامه هاي درسي .
فراهنگ* 1417* 1823 دريافت كننده: سيد مهدي حسيني* انتشار دهنده: طاهره نبي اللهي

سرخط اخبار فرهنگ