10 هكتار گلخانه در خراسان شمالي احداث مي شود

بجنورد- ايرنا- مدير امور باغباني سازمان جهاد كشاورزي خراسان شمالي گفت: امسال احداث 10 هكتار گلخانه در دستور كار قرار دارد كه منابع اعتباري بانكي از محل تسهيلات تلفيقي صندوق توسعه ملي و منابع داخلي بانك تجهيز شده است.

علي اصغر شريكيان روز دوشنبه در گفت و گو با ايرنا با بيان اينكه سطح گلخانه هاي استاندارد و فني 13.62 هكتار است اظهار كرد: 9 هكتار ديگر شامل واحدهاي گلخانه اي با سازه هاي چوبي و موثر در توليد است كه در حال حاضر امكان پرداخت تسهيلات بهسازي براي اينگونه گلخانه ها فراهم شده است.
وي گفت: به منظور فعال سازي واحد گلخانه اي نيمه راكد 11 واحد متقاضي جهت اخذ تسهيلات كم بهره مجموعا به مبلغ 5 ميليارد و 680 ميليون ريال به بانك سينا معرفي شده اند كه 2 واحد جهت تكميل و تجهيز، مبلغ 2 ميليارد و 800 ميليون ريال تسهيلات دريافت كرده اند.
شريكيان با بيان اينكه توسعه كشت هاي گلخانه اي يكي از مهم ترين سياست هاي افزايش بهره وري اقتصادي كشاورزي و مديريت راهبردي آب است افزود: به طوريكه مي توان با مقدار كمي از نهاده هاي توليد و آب به چندين برابر افزايش كمي و كيفي توليدات دست يافت.
مدير امور باغباني سازمان جهاد كشاورزي خراسان شمالي گفت: بررسي ها نشان مي دهد ميزان مصرف آب براي توليد هر كيلوگرم محصول تقريبا 12 برابر كشت هاي گلخانه اي بوده در حالي كه عملكرد سالانه كشت گلخانه اي حدود 10 برابر كشت در فضاي باز مي باشد.
به گفته شريكيان سطح گلخانه هاي اين استان 22.62 هكتار است كه ميزان توليد آن شامل چهار هزار و 375 تن انواع محصولات صيفي و سبزي، دارويي و 342 هزار گياهان گلداني است.
استان خراسان شمالي 344 هزار هكتار عرصه كشاورزي دارد.
7186/ 6042 خبرنگار: فاطمه مقدسي باجگيران** انتشاردهنده: سيدحسين قدسي

سرخط اخبار استان‌ها