آيت الله نوري همداني: ولايت فقيه سد محكمي در برابر نفوذ دشمنان است

قم- ايرنا- آيت الله حسين نوري همداني از مراجع تقليد گفت: ولايت فقيه شجاع، مدير و مدبر از نفوذ دشمن جلوگيري مي كند و در برابر فتنه و برنامه دشمنان به جامعه بصيرت مي دهد.

به گزارش ايرنا از مركز خبر حوزه، وي روز دوشنبه در ديدار رئيسان عقيدتي نيروي انتظامي، افزود: ولايت فقيه اثرها و بركت هاي زيادي مي تواند به همراه داشته باشد و اين مساله در جامعه اسلامي نيز جاري است.
آيت الله نوري همداني بيان كرد: بعد از انبيا، خدا انسان ها را رها نكرد و 12 معصوم(ع) را برگزيد تا بشر بتواند براي زندگي بهتر و سالم برنامه مشخصي داشته باشد.
وي اضافه كرد: براساس اعتقادهاي شيعه در زمان غيبت كبري نيز خداوند متعال هدايت جامعه اسلامي را به ولي فقيه جامع الشرايط واگذار كرده تا مردم بتوانند مسير تكاملي را طي كنند.
وي افزود: خدا مهمترين هدف از خلقت را در قرآن بيان كردند و فرمودند، قرآن كتاب هدايت گر است و انبياي الهي هم آمده اند تا انسان ها را از گمراهي بيرون آورده و به كمال رهمنون كنند.

* برخي مشكلات به خاطر دوري از قناعت و دلبستگي به دنياست
آيت الله سيد محمد علي علوي گرگاني از مراجع تقليد نيز در ديدار رئيسان عقيدتي نيروي انتظامي، با بيان اين كه از مهم ترين دلايل خلقت معاد به خاطر اهميت ترس از خدا است، يكي از مشكلات جامعه اسلامي را دوري از قناعت و دلبستگي به دنيا عنوان كرد.
وي گفت: قرآن كتاب هدايت گراست و خداي متعال آن را فرستاده تا بشر بتواند از برنامه هاي هدايت گر اين بزرگ معجزه الهي و پيامبر خاتم(ص) استفاده ببرد.
وي افزود: حضرت علي(ع) در روايتي فرمود: «اساس تقوا ترس از خدا، عمل به دستورهاي قرآن، قناعت در زندگي و آمادگي براي كوچ كردن از دنياست».
آيت الله علوي گرگاني افزود: مبلغ موفق كسي است كه مراحل تقوا را در خود تجلي دهد تا بتواند تاثيرگذار باشد.
/2085/ 1175 تنظيم كننده: سميه حيدري ** انتشاردهنده: رضا عليمحمدي