رئیس انجمن آسیب شناسی ایران: ترك الكل در ایران متولی ندارد

شهركرد - ایرنا - رئیس انجمن آسیب شناسی ایران گفت: با گسترش مصرف مواد مخدر، مراكز ترك اعتیاد در كشور ایجاد شده است اما ترك الكل متولی خاصی ندارد.

كوروش محمدی روز شنبه در كارگاه آموزشی راهكارهای مقابله ای و پیشگیری دانش مدار تولید، توزیع و مصرف مشروبات الكلی در شهركرد بدون اعلام آمار میزان مصرف مشروبات الكلی در كشور افزود: هم اكنون حجم زیاد آسیب مصرف مشروبات الكلی در كشور ما متوجه قشر دانش آموز و جوان است.
وی گفت: مشروبات الكلی، سیگار و فضای مجازی به عنوان تهدید برای جوانان و دانش آموزان است كه بسیاری از والدین از گرایش فرزندان خود و این تهدیدها ناآگاه هستند.
وی به حساس سازی جامعه، خانواده ها و متولیان امر در راستای اجتماعی سازی و مبارزه با آسیب های اجتماعی تاكید و اظهار كرد: خانواده، مدرسه و جامعه سه حوزه آسیب پذیر هستند.
محمدی افزود: با افزایش مصرف الكل، فعال شدن انجمن ها و مراكز ترك الكل یك ضرورت است.
كارگاه آموزشی راهكارهای مقابله ای و پیشگیری دانش مدار تولید، توزیع و مصرف مواد مخدر به مدت 2 روز با حضور كارشناسان اجتماعی ادارات در شهركرد در حال برگزاری است.
این كارگاه با چهار رویكرد جامعه شناختی، روان شناختی، پزشكی و مذهبی برگزار شده است.
خبرنگار: سمیه پناهنده** انتشار دهنده:جهانبخش صفری دهكردی
7360/6021