وزارت كشور به روستا‌هاي برگزيده دوستدار كتاب جايزه مي‌دهد‎

تهران- ايرنا- معاون فرهنگي مركز مطالعات برنامه‌ريزي شهري و روستايي وزارت كشور گفت: وزارت كشور به روستا‌هاي برگزيده دوستدار كتاب جايزه مي‌دهد.

به گزارش روز شنبه گروه فرهنگي ايرنا از ستاد اطلاع‌رساني رويدادهاي ترويج كتابخواني، حجت‌الله غلامعلي اظهار كرد: مركز و مطالعات برنامه‌ريزي شهري و روستايي به نمايندگي از وزارت كشور و سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور، از اولين دور برگزاري طرح انتخاب پايتخت كتاب ايران و جشنواره روستاهاي دوستدار كتاب حضور داشته است.
وي افزود: سعي شده با حضور فعال در شوراي سياستگذاري و برنامه‌ريزي اين رويدادهاي بزرگ فرهنگي، گامي در جهت كمك به توسعه فرهنگ كتاب و كتابخواني در مناطق شهري و روستايي كشور برداشته شود.
عضو شوراي سياستگذاري جشنواره‌هاي روستاها و عشاير دوستدار كتاب ادامه داد: يكي از اركان مهم تحقق اين رويداد بزرگ فرهنگي، مشاركت فعال و مسئولانه مديران محلي (شهرداران و دهياران) و حمايت از اجراي طرح‌هاي مرتبط با توسعه فرهنگ كتاب و كتابخواني با مشاركت ساير نهادهاي فرهنگي و شهروندان و روستاييان است.
وي اضافه كرد: سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌ها به عنوان متولي قانوني، هدايت، حمايت و نظارت بر عملكرد حدود يكهزار و 148 شهر و حدود 32 هزار روستاي داراي دهياري در سطح كشور، ضمن حمايت معنوي از برگزاري دو رويداد بزرگ فرهنگي يادشده، اقدام به ابلاغ دستورالعمل برگزاري اين جشنواره‌ها به استانداري‌ها، شهرداري‌ها و دهياري‌هاي متبوع و ترغيب مديران محلي به مشاركت در اين حركت بزرگ اجتماعي كرده است.
به گفته غلامعلي، براساس دستور رياست سازمان متبوع وي، مقرر شد، به منظور تشويق و ترغيب مديران محلي، هدايايي در قالب كمك به توسعه زيرساخت‌هاي فرهنگي در روستاها به ميزان 500 ‌ميليون ريال براي 10 روستاي برگزيد جشنواره پرداخت شود.
وي گفت: براي ارج‌ نهادن به فعاليت‌هاي اجتماعي و فرهنگي انجام شده نيز لوح‌هاي تقدير شهرها و روستاهاي منتخب اين دو رويداد موثر فرهنگي به توشيح وزير كشور رسيد كه در اين دوره نيز پس از انجام داوري و انتخاب برترين‌ها در اين خصوص اقدام خواهد شد.
عضو شوراي سياستگذاري جشنواره انتخاب پايتخت كتاب ايران، درباره ميزان اثربخشي برگزاري اين دو جشنواره يادآور شد: براي ارزيابي ميزان اثربخشي هر فعاليت فرهنگي و اجتماعي بايد به روند مشاركت مردمي و ميزان استقبال از برگزاري آن استناد كرد.
وي افزود: آمار شهرها و روستاهاي شركت‌كننده در دو دور گذشته و همچنين تعداد طرح‌هاي ارسالي به دبيرخان جشنواره، بيانگر اين ‌است كه يكي از اهداف عمده برگزاري آن كه توسعه مشاركت مردمي و بخش خصوصي در انجام فعاليت‌هاي فرهنگي و اجتماعي بوده، محقق شده است.
غلامعلي ادامه داد: پرداختن به موضوع افزايش سرانه مطالعه در كشور كه از دغدغه‌هاي مهم مقام معظم رهبري و مورد اتفاق همه مسئولان كشور است، قطعا امري مبارك و اقدامي اساسي براي پرورش شهرونداني آگاه، مسئول و قانون‌مدار است و ركن اصلي پيشرفت در سطوح ملي و محلي خواهد بود.
وي درباره ميزان استقبال روستاها و عشاير از جشنواره گفت: آمار‌ها و تحليل‌هاي ارائه‌ شده از دوره‌هاي قبلي جشنواره، حاكي از روند روبه‌رشد مشاركت روستاييان و عشاير بوده و حتي ميزان مشاركت در مقايسه با شهرها، نشان‌دهنده اين مطلب است كه ميزان مشاركت روستاييان و عشاير، بيش از مناطق شهري بوده است.
معاون فرهنگي مركز مطالعات برنامه‌ريزي شهري و روستايي وزارت كشور درباره پيش‌بيني سومين دوره جشنواره روستاها و عشاير دوستدار كتاب گفت: براساس آمار و داده‌هاي موجود در دوره‌هاي قبل، به نظر مي‌رسد با توجه به ظرفيت بالاي رقابت در اين رويدادهاي فرهنگي، روند روبه افزايش مشاركت در اين دوره نيز ادامه خواهد يافت.
غلامعلي، درباره تعاملات معاونت فرهنگي مركز مطالعات برنامه‌ريزي شهري و روستايي با ساير اعضاي شوراي سياستگذاري اين دو جشنواره گفت: با توجه به ايجاد يك تيم كاري منسجم و صميمي كه از بركات برگزاري اين جشنواره بوده در موضوع سياستگذاري و برنامه‌ريزي و داوري و معيارهاي انتخاب برترين‌ها، تعامل و تفاهم خوبي بين همه اجزاي برگزاري اين رويداد فرهنگي و اجتماعي وجود دارد كه همين امر، باعث بالندگي اين حركت شده است.
فراهنگ**1880**1027**دريافت كننده: پروين اروجي** انتشار دهنده: دهقاني

سرخط اخبار سیاست