زيان 16.5 ميليارد ريالي اتوبوس راني تربت حيدريه

تربت حيدريه- ايرنا- مديرعامل شركت واحد اتوبوس راني شهرداري تربت حيدريه گفت: بي رغبتي شهروندان به استفاده از اتوبوس موجب شد اين شركت در سال گذشته 16 ميليارد و 590 ميليون ريال زياندهي داشته است.

علي اصغر ايزدي، شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا، عمده ترين علت اقبال اندك شهروندان به ناوگان اتوبوسي را، حذف يا دوري ايستگاه ها از نقاط مركزي شهر عنوان كرد.
وي افزود: مسئولان شهري به انگيزه رفع راه بندان و روان سازي تردد درون شهري، ايستگاه هاي اتوبوس را از مركز شهر دور كرده اند و اين مساله مانع دسترس آسان شهروندان به اين وسيله ارزان حمل و نقل عمومي شده است.
وي گفت: از مجموع 68 دستگاه اتوبوس موجود در ناوگان اتوبوس راني تربت حيدريه 22 دستگاه در اختيار سازمان است و بقيه به بخش خصوصي واگذار شده كه اكنون از آن تعداد تنها 17 دستگاه فعال است و 29 دستگاه ديگر بعد از پايان قرارداد 10 ساله، به دليل عدم صرفه اقتصادي، به شركت بازگردانده شده است.
وي زمان تاسيس شركت اتوبوسراني تربت حيدريه و حومه را سال 1379 عنوان و اظهار كرد: اين شركت تا سال 93 حتي 15 ميليارد ريال بدهي به بار آورده بود كه از طريق تعاملاتي با وزارت كشور اين رقم تسويه شده است.
مديرعامل شركت اتوبوس راني شهرداري تربت حيدريه با بيان اينكه هفته گذشته پنج دستگاه اتوبوس بازسازي شده به چرخه خدمات رساني اين شركت افزوده شده، افزود: براي بازسازي اين اتوبوس ها چهار ميليارد ريال هزينه شد كه نيمي از آن را شهرداري و بقيه را سازمان همكاري شهرداري هاي وزارت كشور تامين كرد.
ايزدي گفت: هم اكنون شركت واحد اتوبوسراني تربت حيدريه در قالب 24 خط كه 11 خط آن درون شهري است، روزانه 11 هزار نفر را در مسيرهاي درون شهري جا به جا مي كند.
شهر 130 هزار نفري تربت حيدريه در 150 كيلومتري جنوب غربي مشهد قرار دارد.
خبرنگار: عليرضا حسيني مقدم ** انتشار دهنده: علي اصغر ايزدي
6121/5132