ناسا دو جرم فضايي را در نزديكي زمين شناسايي كرد

تهران - ايرنا - تلسكوپ فضايي NEOWISE به تازگي دو جرم فضايي را در نزديكي زمين شناسايي كرد كه گفته مي شود يكي از آن ها ستاره دنباله دار و ديگري تركيبي از يك شهاب سنگ و يك ستاره دنباله دار است.

به گزارش گروه اخبار علمي ايرنا از گاردين، تلسكوپ NEOWISE بخشي از ماموريت فضايي Wide-Field Infrared Survey Explorer است كه وظيفه شكار شهاب سنگ ها و ستاره هاي دنباله دار را بر عهده دارد. اين تلسكوپ فضايي در سال 2009 ميلادي به فضا پرتاب شد.
جرم مركب از شهاب سنگ و ستاره دنباله دار اولين بار در ماه نوامبر ديده شد و محققان آن را WF9 ناميدند. اين جرم فضايي در مداري به دور خورشيد گردش مي كند كه تكميل آن 4.9 سال به طول مي انجامد. بخشي از اين مدار با مدار مشتري يكسان است اما بخش ديگر آن مدار مريخ و زمين را قطع مي كند. اين جرم فضايي در اواخر ماه فوريه در فاصله 51.5 ميليون كيلومتري زمين قرار مي گيرد.
شكل، اندازه و قابليت انعكاس نور WF9 مشابه ستاره هاي دنباله دار است، اما اين جرم فضايي فاقد ابر گاز و غبار متداول در ستاره هاي دنباله دار است. منشا اين ستاره دنباله دار براي محققان ناشناخته است.
جرم فضايي دوم C/2016 U1 نام دارد و تكميل مدار آن به دور خورشيد هزاران سال طول مي كشد. اين جرم در ماه ژانويه به نزديك ترين فاصله خود با عطارد مي رسد و سپس از منظومه شمسي خارج مي شود.
هر دو جرم فضايي بزرگ هستند، اما سطح آن ها تاريك است و تشخيص آن ها قبل از ورود به منظومه شمي مشكل است. اما از آنجاكه تلسكوپ NEOWISE نور را جذب و مجددا آن را به شكل تشعشعات مادون قرمز گسيل مي كند، مي تواند اين اجرام را در آسمان شب شناسايي كند.
علمي (6)**9259**1440
مترجم: سپيده علي كاشاني** انتشار: گلشن