نمایش درمانی راهی برای آزادسازی ذهن و نمایش نوشته ها است

تهران - ایرنا - مجید امرایی نویسنده كتاب نمایش درمانی با اعلام اینكه به تازگی انتشارات دانژه این كتاب را تجدید چاپ كرده، گفت: نمایش درمانی در حقیقت راهی برای آزاد سازی ذهن و نمایش نوشته ها است.

امرایی روز پنج شنبه در گفت و گو با خبرنگار فرهنگی ایرنا،‌ افزود: این اثر كه تحت عنوان نمایش درمانی در مسیر تكامل مجددا منتشر شده در واقع نخستین اثر تالیفی در حوزه نمایش درمانی در ایران است كه به شیوه ای پژوهشی و تحقیقی برای اولین بار در سال 1389 منتشر شده است.
وی در تعریف نمایش درمانی گفت: نمایش درمانی یك شیوه از روان درمانی گروهی است كه در آن همه عناصر نمایشی و روانشناسی جهت ایجاد روابط متقابل بین مراجع و درمانگر با هدف تخلیه روانی و رفع مسئله بكار گرفته می شوند.
نویسنده كتاب نمایش درمانی راهی برای آزاد سازی ذهن تصریح كرد: در تعریف نمایش درمانگر گفته می شود یا هنرمند تئاتری است كه تئوری های روان شناسی را می داند یا روانشناسی است كه تكنیك های تئاتر را هم فراگرفته است، به هر روی نمایش درمانگر به مدد تكنیك های اجرایی هنر نمایش و تئوری های روانشناسی به دنبال روشی برای ایجاد تعامل با مراجعان و تاثیر و تغییرات احساسی، ادراكی و عاطفی در مخاطبان خود است .
این كارگردان تئاتر افزود: نمایش درمانگران افراد آموزش دیده ای هستند كه از تكنیك های روز بازی سازی و بازی گیری، درك فضا و فضا سازی و خلق موقعیت های بازی بداهه و همچنین شیوه های كنترل رفتاری و شناخت بدن و بیان آشنایی داشته و در كنار این مسائل از تئوری های روان شناسی هم آگاه است.
نویسنده كتاب شناخت شخصیت های شاهنامه در ادامه افزود: مهمترین هدف نمایش درمانی، ایجاد رابطه مناسب و معقول بین دو دنیای درون و بیرون است كه البته مراجعان عموما برای رفع این گونه مسائل به محیط نمایش درمانی مراجعه می كنند، یعنی دغدغه اصلی نمایش درمانی رفع مسئله است در غیر این صورت یك نمایش سرگرمی است.
وی گفت: براین اساس می توان نمایش درمانی را اعتبار بخشی به بدن، بیان و احساس در چارچوبی نمایشی با بازی های خود ساخته دانست.
این استاد دانشگاه با اشاره به دیگر آثار چاپی خود ، گفت:نمایش درمانی پانزدهمین كتاب من است كه به تازگی به چاپ دوم رسیده است در حالی كه پیش از این كتاب های دیگری هم با موضوع نمایش درمانی از من منتشر شده است كه از آن جمله می توان به كتاب 'نمایش درمانی راهی برای آزاد سازی ذهن' كه توسط انتشارات طهورا امسال منتشر شد و سال گذشته هم كتاب ' 10قدم با نمایش درمانی' كه توسط انتشارات طهورا به بازار عرضه شد اشاره كرد.
وی درخصوص اهمیت و جایگاه نمایش درمانی در جامعه شهری افزود: یكی از راهكار های مواجهه با مسائل و معضلات اجتماعی و رفع دل نگرانی های جامعه امروزی ما، بهره گیری از ظرفیت های هنر خصوصا هنرهای نمایشی و موسیقایی است كه انتظار می رود مسئولین دراین خصوص جدیت بیشتری داشته باشند.
نویسنده كتاب نمایش نوشته ها افزود: اینكه چرا سازمان بهزیستی و وزارت آموزش و پرورش هنوز به اهمیت و جایگاه هنر در حوزه های آموزشی و پرورشی پی نبرده اند و كمتر از آنها بهره می گیرند سوال بزرگی است كه بی پاسخ مانده است.
این پژوهشگر درمانی در ادامه تصریح كرد: كتاب نمایش درمانی در شش فصل و یك پیوست منتشر شده است كه دراین كتاب در خصوص تعاریف و مفاهیم پایه ای در خصوص نمایش درمانی ، تكنیك های اجرایی، مدل های واقعی و همچنین پیشینه نمایش درمانی توضیحاتی داده شده است كه انتظار می رود مورد توجه علاقه مندان قرار گیرد.
كتاب نمایش درمانی در 220 صفحه و مشتمل بر شش فصل و یك پیوست با قیمت چهارده هزار تومان توسط انتشارات دانژه تجدید چاپ شده و به بازار كتاب عرضه شده است.
فراهنگ ** 1355 ** 1569** خبرنگار: علی اكبرقزوینیان **انتشار: علی حبیبی