كتابخوانان برتر، ركن مهم ترويج نهضت كتابخواني

همدان - ايرنا- توسعه و گسترش فرهنگ مطالعه و كتابخواني ابعاد مختلفي دارد كه يكي از مهمترين آنها ايجاد نهضت كتابخواني است و در اين راستا كتابخوانان برتر نقش مهمي را در ترويج اين نهضت ملي ايفا مي كنند.

امروزه گسترش بي حد و اندازه شبكه هاي اجتماعي و گرايش نوجوانان و جوانان به اين فضاها به نوعي جامعه را با آسيب دريافت اطلاعات سطحي و غيرعميق اطلاعات روبرو كرده است و از آنجا كه احياي فرهنگ كتابخواني و نهادينه شدن فرهنگ مطالعه در جامعه از دغدغه هاي هميشگي رهبر معظم انقلاب بوده است مي توان با حمايت و توجه به نهضت كتاب و كتابخواني تا حدي اين آسيب ها را كاهش داد.
تقويت فرهنگ كتابخواني مي تواند شاخص هاي فرهنگي كشور را توسعه دهد و كتابخانه ها به عنوان خانه هاي دانايي محوري در اين زمينه نقش بسيار كليدي را ايفا مي كنند كه بايد با غني سازي اين مراكز و ايجاد زمينه هاي رغبت و گرايش جوانان به كتابخانه به رشد و توسعه شاخص هاي فرهنگي جامعه كمك كرد.
هم اكنون 60 هزار و 780 عضو فعال از خدمات امور كتابخانه هاي استان همدان استفاده مي كنند و 3.46 درصد جمعيت استان همدان در كتابخانه ها عضو هستند اما با انتظاري كه از نام و گذشته همدان و بزرگي آن در سطوح علم و عالم پروري وجود دارد هنوز جاي كار فراوان و اهتمام بيشتر براي بهبود وضعيت كتابخواني در استان وجود دارد.
با اين حال وجود كتابخوانان برتر كشور در استان فرهنگ پرور همدان مي تواند سرمايه اي ارزشمند براي اين استان باشد چرا كه هر يك از اين كتابخوانان نمونه، خود مبلغان فرهنگ مطالعه و كتابخواني براي خانواده، دوستان و هم سالان خود هستند.
معرفي، شناسايي و تجليل از اين كتابخوانان برتر راهكار موثري در راستاي اشاعه فرهنگ كتابخواني و از سياست‌هاي نهاد كتابخانه‌هاي عمومي كشور است كه مي تواند در ايجاد انگيزه و اشتياق افزايي ديگر افراد به عضويت در كتابخانه ها و حضور در نشست هاي كتابخواني و فعاليت هاي فرهنگي موثر باشد.
مديركل امور كتابخانه هاي استان همدان در اين باره به خبرنگار ايرنا گفت: سال گذشته يك بزرگسال كتابخوان برتر كشوري از استان همدان انتخاب شد و امسال كتابخوانان برتر كشوري در سه حوزه كودك، نوجوان و بزرگسال از استان همدان انتخاب شدند.
عاطفه زارعي افزود: امسال در گروه سني كودك، 'زهرا معصومي مقدم' از كتابخانه شهيد حيدري شهرستان نهاوند، در گروه سني نوجوان، 'مصطفي رسولي' و در گروه سني بزرگسال 'ايرج زيرك زاده' از كتابخانه مركزي استان به عنوان كتابخوانان برتر و اعضاي نمونه كشوري معرفي شدند.
وي بيشترين ميزان مراجعه به كتابخانه هاي استان و بيشترين تعداد كتاب هاي به امانت برده شده ، مشاركت و فعاليت هاي كتابخواني، عضويت در كتابخانه ها و هميار كتابخوان بودن و مشاركت در نشست هاي كتابخواني را از مهمترين معيارهاي انتخاب يك كتابخوان برتر عنوان كرد.
زارعي با بيان اينكه 111 كتابخانه عمومي در استان همدان فعال است كه از اين تعداد 63 كتابخانه شهري و 48 كتابخانه استان روستايي هستند افزود: از ابتداي دولت تدبير و اميد 23 كتابخانه جديد در استان راه اندازي شده و در حال حاضر نيز چند كتابخانه در حال ساخت است.
وي ادامه داد: تعداد نيروهاي انساني اداره كل كتابخانه هاي استان از 196 نفر در سال قبل به 218 نفر در سال جاري افزايش يافته است .
وي با بيان اينكه 67 هزار و 664 نفر در كتابخانه هاي عمومي استان عضو هستند يادآور شد: از اين تعداد 26 هزار و 668 نفر به كتابخانه هاي عمومي شهرستان همدان اختصاص دارد.
مدير كل امور كتابخانه هاي استان همدان با بيان اينكه يك ميليون و 859 هزار و 452 جلد كتاب از سال قبل تاكنون به امانت داده شده است افزود: سه ميليون و 316 هزار نفر به كتابخانه هاي عمومي استان از آبان ماه سال قبل تا كنون مراجعه كرده اند.
زارعي با بيان اينكه يك ميليون و 169 هزار و 367 نسخه كتاب در كتابخانه هاي استان وجود دارد اظهار كرد: به ازاي هر يكصد نفر 67 كتاب در استان وجود دارد كه بر اساس ميانگين كشوري بايد به ازاي هر نفر سه كتاب در اختيار قرار داده شود اما در همدان كمتر از يك كتاب به ازاي هر نفر وجود دارد.
مدير كل آموزش و پرورش استان همدان نيز درباره دانش آموز دختر پايه‌ سوم ابتدايي شهرستان نهاوند كه از سوي نهاد كتابخانه هاي عمومي به عنوان كتاب‌خوان برتر كشور در بخش كودكان معرفي شده است گفت: زهرا معصومي مقدم كه در دبستان قرآني غير دولتي امام حسن مجتبي(ع) شهرستان نهاوند مشغول به تحصيل است، كم سن ترين دانش آموزي نهاوندي است كه موفق شده در زمينه مطالعه مقام كشوري را به دست آورد.
مصطفي خزاعي اظهار كرد: اين دانش آموز كه علاقه‌ زيادي به مطالعه دارد، در طول يك سال 650 جلد كتاب با موضوعات علمي، داستان، محيط زيست، ادبي و مذهبي كه در سامانه ثبت شده را مطالعه نموده است .
وي گفت: طبق گفته‌ والدين زهرا معصومي مقدم ، تعداد كتب مطالعه شده توسط اين دانش آموز بيش از اين ميزان است اما وي موفق شده است تنها اين تعداد را در سامانه نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور به ثبت برساند كه اين ميزان رقم بالايي براي يك كودك كتاب‌خوان است.
وي بيان كرد: با برنامه‌ريزي‌هاي مدون و عملياتي بايد در مسير تعالي آينده كودكان و نوجوانان قدم‌هاي بزرگي برداشت.
1181/6993
خبرنگار:الهام تدين**انتشار دهنده:اكبر بهاروند

سرخط اخبار استان‌ها