خانواده ها، بيشترين قرباني جنايات معتادان شيشه اي

تهران - ايرنا - رئيس بخش معاينات روانپزشكي پزشكي قانوني تهران با بيان اينكه مصرف شيشه گاهي منجر به رفتار جنايتكارانه مي شود، گفت: جنايت در مورد مصرف كنندگان ماده روانگردان شيشه بيشتر معطوف به اطرافيان، آشنايان و افرادي است كه بيشتر با فرد در ارتباط هستند.

سيد مهدي صابري روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار حقوقي قضايي ايرنا، افزود:كمتر مواردي مشاهده شد كه مصرف كننده شيشه به غريبه و ناآشنا صدمه بزند و معمولا خانواده روان پريشان شيشه، بيش از بقيه در معرض خطر قرار دارند.
عضو هيات علمي سازمان پزشكي قانوني كشور با بيان اينكه معتادان به شيشه بيشتر به كساني كه با آنان زندگي مي كنند بديين شده و تصور مي كنند آنها قصد كنترل يا آسيب زدن او را دارند، اظهار كرد: معتادان به ماده روانگردان شيشه افراد خانواده را به شكل افراد ديگر مي بينند بدين صورت كه گاهي آنان را به صورت دشمناني در قالب اقوام خود و گاهي آنان را به شكل شيطان يا دست پرورده شيطان مي بينند و رفتار تهاجمي از خود نشان مي دهد.
صابري به موردي از اين دست اشاره كرد و ادامه داد: بطور مثال يك شيشه اي مادر خود را به شكل يك رباط ساخته شده توسط دشمنان ديد كه قصد آسيب زدن او را دارد و از اين رو اين فرزند مادر خود را با چند ضربه چاقو از پاي درآورد و يا اينكه مادري دختر شش ساله اش را كشت با اين تصور كه شيطان در او نفوذ كرده و در آينده قصد كشتن او را دارد.
وي افزود: فرد شيشه اي از رفتار اطرافيان برداشت هاي نادرستي دارد و هر حركتي براي او معنادار مي شود. او از نگاه ها و يا گفته هاي عادي دو نفر برداشت نادرست دارد و همواره احساس مي كند ديگران با حرف ها و يا نگاه هايشان او را متهم مي كنند.
صابري ادامه داد: ممكن است براساس توهمات دست به جناياتي بزند و خانواده و نزديكان آنان اولين افراد در معرض خطر هستند.
رييس بخش روان پزشكي استان تهران افزود: جنايات نادر مانند مادر و يا فرزندكشي كه بطور معمول و در شرايط عادي اتفاق نمي افتد در افراد شيشه اي بيشتر ديده مي شود، علت وقوع اين جنايات فجيع نيز آن است كه روان پريشان شيشه دچار حس تغيير محيط مي شوند و توهماتي پيدا مي كنند كه تحت تاثير آن قادر نيستند تشخيص دهند كه فرد مورد حمله، فرزند يا مادرشان است.
صابري با اشاره به پشيماني بعد از ارتكاب جنايت از سوي معتادان شيشه تصريح كرد: اكثر اين معتادان بعد از ارتكاب جنايت به شدت پشيمان مي شوند، خصوصا وقتي متوجه مي شوند كسي را كه كشتند يكي از عزيزانشان بود.
وي افزود: به همين دليل، بسياري از اين افراد از شدت پشيماني اقدام به خودكشي مي كنند.
اجتمام** 7329** 1569
خبرنگار: ليلا اسماعيل نژاد **انتشار: علي حبيبي