تئاتر به مباحث پژوهشي بيشتري نياز دارد

تهران - ايرنا - دبير سي وپنجمين جشنواره بين المللي تئاتر فجر با اشاره به كمبود پژوهش در زمينه هنر تئاتر گفت: اين هنر به پژوهش و مباحث پژوهشي نياز بسياري دارد كه بايد به آن توجه كنيم.

به گزارش خبرنگار ايرنا، سعيد اسدي روز سه شنبه در همايش «شهر، شهروندي و تئاتر» افزود: با وجود نياز بسيار زياد تئاتر به تحقيق و پژوهش، در كشور امكانات در اين زمينه وجود ندارد.
وي با اشاره به بخشي به نام پژوهش در جشنواره تئاتر فجر از سال گذشته خاطر نشان كرد: با طرح مسئله كردن براي اين هنر مي توانيم، ساختار نمايش در ايران را بازيابي كنيم كه به همين خاطر امسال رابطه شهر، شهروندي و تئاتر را مورد توجه قرار داديم.
اسدي افزود: در اين همايش برخي مقالات ارائه مي شود و كتاب مقالات جشنواره نيز با تحقيقاتي كه به دست ما رسيده به چاپ مي رسد.
اسدي مبحث خود را در خصوص هنر تئاتر و زايش مفهوم شهروندي با بيان اينكه بايد از يك گذار سخن به ميان آوريم آغاز كرد و گفت: در جوامع ابتدايي روح جمعي نمود پيدا و وحدت اجتماعي را ايجاد كرد.
وي با بيان اينكه هر چه به سوي آينده مي رويم جايگاه انسان بر اساس تقسيم كار و ساختار جديد جامعه شكل مي گيرد، تصريح كرد: مدرنيته انتظار شهروندان را براي ايجاد ساختار آرماني از شهر بالا مي رود.
اسدي با بيان اينكه شكل گيري شهر و شهروندي با يكديگر همزمان است، افزود: تئاتر نه به صورت تفريحي بلكه براي شكل دادن و ايجاد ساختار يك شهر مورد توجه قرار مي گيرد.
به گفته وي، تئاتر به عنوان ابزاري براي نقد، موجب تربيت انسان براي جوامع جديد مي شود.
همايش يك روزه «شهر، شهروندي و تئاتر» صبح سه شنبه با حضور مهدي شفيعي مدير اداره كل هنرهاي نمايشي، اصغر همت، قطب الدين صادقي و رامتين شهبازي در تئاتر شهر آغاز شد و عصر امروز پايان مي يابد.
فراهنگ ** 7561 ** 1071 ** خبرنگار: سارا كريميان ** انتشار دهنده: اميد غياثوند

سرخط اخبار فرهنگ