پويش آيين سخن در راديو ايران اقدامي فراملي است

تهران- ايرنا- مدير گروه فرهنگ و انديشه راديو ايران گفت: پويش آيين سخن با هدف پاسداشت زبان فارسي، اقدامي فراملي است كه به هم افزايي همه رسانه ها و نهادها نياز دارد.

يدالله گودرزي روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار فرهنگي ايرنا در مورد پويش آيين سخن در اين راديو اظهار كرد: با توجه به اهميت زبان فارسي، غفلت نهادهاي مختلف، ورود بي رويه واژه هاي خارجي در همه رشته ها همچنين ترويج غلط نويسي، راديو يران تصميم گرفت حركت تازه اي را در قياس ملي براي پاسداشت زبان فارسي طراحي كند.
وي هدف از اين پويش را جلب توجه ايراني ها به زبان فارسي و اهميت دادن به اين زبان ارزشمند و فرهنگ آفرين دانست و گفت: زبان فارسي و تبليغ در مورد آن نفي هيچ كدام از گويش هاي ايراني نيست زيرا زبان فارسي عنصر وحدت آفرين و حلقه ارتباطي همه ايراني ها است.
گودرزي مراحل اين پويش را تشريح كرد و ادامه داد: اين پويش با شعار من نگهبان زبان فارسي هستم در مرحله اول از مردم مي خواهد اشتباهات و خطاهاي گويندگان، گزارشگران و كارشناسان برنامه هاي راديو ايران و برنامه هاي تلويزيوني و راديويي و حتي خبرگزاري ها را به وسيله سايت راديو ايران radioiran.ir، شماره پيامك 30000900 يا صفحه من safheyeman_iran در تلگرام اطلاع دهند.
وي افزود: از طرفي در برنامه هاي گروه فرهنگ و انديشه مانند برنامه هاي «كافه هنر» و «شناسا» بحث هاي تخصصي تر مانند واژه سازي و جملات اشتباه طرح و بررسي مي شود.
مدير گروه فرهنگ و انديشه راديو ايران، اقدام ديگر را توليد پيام هاي كوتاه مرتبط با درست نويسي و نشر آن در حوزه فضاي مجازي دانست و گفت: اين پيام ها را در كانال راديو ايران و كانال هاي ديگر مانند ويراستاران و درست نويسي منتشر مي كنيم زيرا امروزه جوانان بيشتر به اين كانال ها مراجعه مي كنند.
وي ادامه داد: همچنين با حمايت فرهنگستان زبان و ادب فارسي از مردم خواسته ايم براي واژه هاي بيگانه اي كه تازه وارد زبان مي شوند معادل سازي كنند؛ فرهنگستان به بهترين برابرها جايزه مي دهد. در ضمن با مشاركت بنياد شعر و ادبيات داستاني كساني كه در اين پويش آيين سخن حضور فعالي داشته باشند يا در امر معادل سازي خوب عمل كنند، مي توانند در كلاس هاي شعر و داستان اين بنياد شركت كنند.
گودرزي در ضمن رونمايي از كتاب «امين زبان و ادب پارسي» را از ديگر اقدامات در زمينه پويش آيين سخن برشمرد و يادآور شد: اين كتاب دربرگيرنده دغدغه هاي رهبر معظم انقلاب درباره زبان فارسي است كه در 260 صفحه توسط محمدحسن مقيسه تدوين شده و اين كتاب به زودي در راديو ايران رونمايي مي شود.
وي در ضمن تقديم برنامه كافه هنر را در دي ماه به يكي از خادمان ايراني يا خارجي زبان فارسي از ديگر اقدامات اين طرح دانست و گفت: در هر برنامه به معرفي مختصر خادم زبان فارسي و آثار او پرداخته مي شود.
مدير گروه فرهنگ و انديشه راديو ايران ادامه داد: پيام هاي كوتاهي را درباره زبان فارسي توليد كرده و در بخش تصويري راديو ايران گنجانده ايم كه همزمان با پخش كافه هنر اين پيام ها پخش مي شود.
وي تاكيد كرد: در حال مذاكره براي هم افزايي با رسانه هاي ديگر هستيم تا پيام هاي توليد شده را به دست مردم برسانند، زيرا آيين سخن كاري فراشبكه اي است كه همه عاشقان زبان فارسي بايد براي حمايت از آن كمك كنند و راديو ايران از همه پيشنهادها استقبال مي كند.
به گزارش ايرنا پويش آيين سخن در گروه فرهنگ و انديشه راديو ايران به همراه فرهنگستان زبان و ادب فارسي در دي ماه برگزار مي شود.
فراهنگ**9157**1027**خبرنگار: منصوره شوشتري**انتشار دهنده: محمدجواد دهقاني

سرخط اخبار فرهنگ