سرانه دانشجويان معلم يك سوم ساير دانشجويان كشور است

زاهدان- ايرنا- معاون وزير و رئيس مركز برنامه ريزي منابع انساني وزارت آموزش و پرورش گفت: هم اينك سرانه دانشجويان معلم 30 ميليون ريال به ازاي هر نفر بوده كه در همسنجي با دانشجويان ساير دانشگاه ها معادل يك سوم است.

به گزارش ايرنا؛ 'اسفنديار چهاربند' روز دوشنبه در ديدار با مديران و كاركنان اداري آموزش و پرورش منطقه سيستان در شهرستان زابل اظهار داشت: به منظور تربيت معلماني كارآمد و خوب بايد سرانه درنظر گرفته شده براي دانشجويان معلم افزايش يابد.
وي ادامه داد: وزارت آموزش و پرورش 950 هزار شاغل در كشور دارد كه از اين تعداد 540 هزار نفر در گروه معلمي شامل دبير، آموزگار، هنر آموز و استادكار هستند.
وي افزود: به منظور عملكرد مطلوب معلمان بايد تراكم كلاس ها مديريت شود.
وي تصريح كرد: هم اينك 425 هزار كلاس در كشور وجود دارد كه كار دسته بندي اين كلاس ها در حال انجام است.
معاون وزير و رئيس مركز برنامه ريزي منابع انساني وزارت آموزش و پرورش خاطرنشان كرد: نيروي انساني سرمايه اي بسيار مهم تلقي مي شود كه در كنار كمبودهاي موجود مي تواند سبب توسعه پايدار كشور شود.
'چهاربند' بيان كرد: با توجه به اينكه دانش آموزان از 10 تا حدود 40ميليون ريال براي دولت هزينه دارند بايد در مديريت، تدريس و تربيت آنان و نيز نيروي انساني دقت ويژه اي داشت.
وي گفت: فضاي مديريت فناوري در آموزش و پرورش اشتباه است و بايد تمام بخش ها وارد اين حوزه شوند.
وي اظهار داشت: به موازات توسعه فناوري اطلاعات بايد كوچك سازي رخ دهد كه اين امر يكي از برنامه هاي وزير كنوني آموزش و پرورش است.
وي با انتقاد از فعاليت كلاس ها و كتاب هاي تست براي ورود به دبيرستان هاي نمونه و تيزهوشان خواستار اصلاح آزمون هاي تستي كمي در اين زمينه شد.
معاون مديركل و مدير آموزش و پرورش شهرستان زابل نيز در اين نشست گفت: منطقه سيستان با 6 منطقه آموزش و پرورش 90 هزار و 801 نفر دانش آموز دارد.
علي اكبر بزي اظهار داشت: همچنين در اين منطقه 6 هزار و 695 معلم وجود دارد كه در چهار هزار و 197 كلاس مشغول تدريس به دانش آموزان هستند.
وي تصريح كرد: دولت تدبير و اميد فعاليت هاي مطلوب بسياري در اين منطقه داشته است كه بايد از اين اقدامات تشكر كرد.
وي بيان كرد: اصلي ترين مشكل دانش آموزان اين منطقه وضعيت نامطلوب معيشتي خانوارهاست كه اين امر در تمام بخش هاي زندگي آنان تاثير مي گذارد.
سيستان با پنج شهرستان زابل، هيرمند، هامون، زهك و نيمروز در شمال زاهدان مركز استان سيستان و بلوچستان واقع شده است.
شبك**7311** 6081**1392** خبرنگار: اسماعيل مرادقلي** تنظيم كننده: حيدر سراياني**انتشار دهنده: ابوالفضل بابايي