ترجمه ها و تفاسير قرآن بايد بازنگري شود

تهران-ايرنا - عضو هيات علمي دانشكده علوم و فنون قران گفت: ترجمه ها و تفاسير قرآن بايد بازنگري و همراه با ادبيات روز جامعه براي مردم بيان شود.

به گزارش خبرنگار گروه فرهنگي ايرنا، عظيم عظيم پور روز دوشبنه در دومين نشست تخصصي كتاب خوان قرآن پژوهي افزود: ضرورت دارد فردي كه قرآن را ترجمه مي كند، اهل فن و دانش كافي در اين خصوص باشد.
وي اظهار كرد: ترجمه قرآن امري ضروري است و مترجم بايد از علم مناسب براي ترجمه اين كتاب الهي برخوردار باشد.
عظيم پور با تاكيد بر مطلع بودن مترجم از ظرفيت هاي قرآن كريم ادامه داد: قرآن را هر كسي نمي تواند ترجمه كند و مترجم علاوه بر علم و دانش كافي، بايد آن را با ادبيات روز جامعه منطبق كند.
استاد دانشگاه و مولف كتاب «برخي اختلافات ترجمه قرآني» گفت: در اين كتاب نقض دستور زبان عربي و ساختار آن به نوعي كه موجبات اختلاف در ترجمه هاي فارسي قرآن كريم فراهم كرده مورد بررسي قرار گرفته است.
وي افزود: تعيين مواضع اختلاف در ترجمه ها، پرداختن به زمينه هاي آن و مقايسه و ارزيابي ترجمه ها از جهت گيري هاي اصلي اين كتاب به شمار مي آيد.
طاهر السادات طباطبايي، استاد دانشگاه و نويسنده كتاب 'جغرافياي تاريخي مسير جركت بني اسراييل در قرآن و اهل عتيق' نير در اين نشست گفت: كتاب حاضر به بررسي و پژوهش قرآن كريم و اهل عتيق در رابطه با حركت بين اسراييل مي پردازد.
وي اظهار كرد: اهميت عنصر مكان و عوامل جغرافيايي، مساله چگونگي عبور از آب توسط بني اسراييل و غيره از محورهاي مورد بحث اين كتاب است.
در دومين نشست تخصصي كتاب خوان قرآن پژوهي به بررسي كتاب هاي ديگري از جمله،
«نقد آراي ابن تيميه در آيات ولايت«، 'اخلاق در قرآن و سنت '، «جامعه آرماني قرآن كريم» و
«انسان شناسي از مظهر قرآن» مورد بررسي قرار گرفت.
فراهنگ**1085**9022**1027**خبرنگار: رقيه نوري**انتشار دهنده: محمدجواد دهقاني

سرخط اخبار فرهنگ