بيمه ها ، 270ميليارد تومان به دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان بدهكارند

بندرعباس- ايرنا- رئيس دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان گفت:چهار شركت بيمه دراين استان بابت دريافت خدمات پزشكي ودرماني 270ميليارد تومان به اين دانشگاه بدهكارهستند.

دكتر سيد حسين داودي دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: بيمه تامين اجتماعي با 70 ميليارد تومان،بيمه سلامت ايرانيان با 162 ميليارد تومان،بيمه نيروهاي مسلح با 7 ميليارد تومان و بيمه كميته امداد با سه ميليارد تومان بيشترين بدهي ها را در بين سازمانهاي بيمه گر به دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان دارا هستند.
وي اظهار داشت: به موازات ارائه خدمات بهداشتي و درماني نيازمند پشتوانه مالي هستيم كه پرداخت نشدن مطالبات بيمارستان ها، ارائه خدمات پزشكي در اين مراكز را با چالش مواجه كرده است.
رئيس دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان تصريح كرد: اهمال بيمه ها در پرداخت، موجب ناتواني دانشگاه در پرداخت مطالبات شركت هاي تجهيزات پزشكي و دارويي شده و از همين رو بيمارستان هاي دولتي در تهيه ملزومات مورد نياز براي خدمت رساني به بيماران دچار مشكلات بسيار شده اند.
داودي با اشاره به بدهي هاي بسيار بيمه ها به مجموع وزارت بهداشت، بيان داشت: هرچند مساله پرداخت نشدن مطالبات بيمارستان ها از سوي سازمان هاي بيمه گر تنها مربوط به هرمزگان نبوده و مبتلابه كشور شده ولي درحال حاضر به عنوان يك معضل مالي پيش روي مسئولان بهداشتي استان هرمزگان قرار گرفته است.
وي تصريح كرد: پس از اجراي طرح تحول نظام سلامت، افزون بر 95 درصد هزينه هاي بيمارستان ها و مراكز درماني از سوي سازمان هاي بيمه گر تأمين مي شود و حتي توسعه بيمارستان ها نيز به پرداخت به موقع اين مطالبات بستگي پيدا كرده است.
وي ابراز داشت: حوزه سلامت از مشكلات مالي ريشه داري رنج مي برد كه اين باعث شده تا مردم نتوانند از خدمات درماني و بهداشتي كه حق آنان است، به نحو مطلوب استفاده كنند و كمبود اعتبار به دليل بدهي بيمه ها نيز خود معضلي مضاعف است.
داودي با اشاره به اهميت پرداخت بموقع حقوق، كارانه و بسته هاي تشويقي به كادر درماني به منظور حفظ و ماندگاري آنها در استان، بيان داشت: تنها مشوق پزشكان و متخصصان براي حضور و ماندگاري در مناطق محروم و كمتر توسعه يافته، پرداخت كارانه است كه آن هم به دليل تأخير سازمان هاي بيمه گر در پرداخت مطالبات، در هاله اي از ابهام قرار گرفته است.
اين مقام مسئول گفت: چگونه مي توان از پزشكي كه در شرايط سخت آب و هوايي و در بيمارستاني با حجم بالاي پرونده بدون دريافت كارانه و بسته تشويقي خدمت مي كند، انتظار ماندگاري و اطاعت پذيري داشت؟
رئيس دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان از سازمان هاي بيمه گر خواست تا به منظور ارايه خدمات هر چه بيشتر بهداشت و درمان به شهروندان، در اسرع وقت نسبت به پرداخت بدهي هاي خود اقدام كنند.
هرمزگان داراي 17 بيمارستان دولتي با يك هزار و 150 تخت فعال است.
6048/7198/ 6075
خبرنگار: فاطمه حسيني** انتشاردهنده: خليل تنيده

سرخط اخبار استان‌ها