يك ميليون و 400 هزار نفر در كشور بي سواد هستند

بيرجند - ايرنا - معاون آموزشي سازمان نهضت سوادآموزي گفت: بر اساس پايش و بررسي كه سال 94 انجام شد، يك ميليون و 400 هزار نفر جمعيت بي سواد در كشور شناسايي شدند كه آمار آنها بر اساس كد ملي و اطلاعات كامل آنها محرز شده است.

مهدي مهدي زاده روز شنبه در آستانه 7ديماه سالروز تشكيل نهضت سواد آموزي به فرمان حضرت امام(ره) در سال 1358 افزود: پيش ‌بيني مي ‌شود با اعلام آمار سر شماري سال 95 ، تعداد جمعيت بي سواد كشور به 10 درصد كاهش يابد.
جمعيت كشور حدود 80ميليون نفر است.
وي گفت: بر اساس سرشماري چهار سال قبل 9 ميليون و 800 هزار نفر از جمعيت كشور بي سواد بودند كه از اين تعداد سه ميليون و 450 نفر كمتر از 50 سال داشتند.
وي بيان كرد: پارسال آمار بي سوادان مورد بررسي و پايش قرار گرفت كه از آمار اعلام شده در سال 90، تعدادي از آنان كم سواد، تعدادي آموزش ناپذير و تعدادي هم بي سواد مطلق بودند.
وي اظهار كرد: درصد بي سوادي در جميعت 6 سال به بالا در سال 1355، 52.5 درصد از جمعيت 29 ميليون نفري گزارش شد كه در اين مدت 14.5 ميليون نفر بي سواد مطلق بودند.
وي ادامه داد: طبق سرشماري سال 90 درصد افراد بي سواد به 14.5 درصد كاهش يافت كه در اين سال‌ تعداد آمار بي سوادان كاهش چشم گيري داشته است.
به گزارش ايرنا، مهدي زاده اظهار كرد: خراسان جنوبي جزو استان هايي است كه از نظر افراد بي سواد وضعيت مطلوبي دارد تعداد بي سوادي خيلي كاهش يافته است.
وي يادآور شد: حدود 2 هزار نفر بي سواد روستايي و همين تعداد بي سواد شهري در خراسان جنوبي شناسايي شدند و اين استان جزو چند استان گروه هدف طرح سواد آموزي بومي قرار گرفت و اين طرح تا 2 روز آينده در خراسان جنوبي آغاز مي شود.
وي افزود: آموزش افراد بي سواد بر عهده اعضاي خانواده گذاشته مي شود بدين صورت كه 10 ميليون ريال پاداش به افرادي كه بتوانند يك نفر از اعضاي خانواده را در مناطق روستايي از 10 تا 49 سال در مدت هشت ماه باسواد كنند تعلق مي گيرد.
معاون آموزشي سازمان نهضت سوادآموزي يادآور شد: افراد بي سواد شناسايي شدند و بعد از اخذ امتحان از فرد سوادآموز و ارائه كارنامه قبولي اين مبلغ به عنوات پاداش سواد آموزي پرداخت مي شود.
وي بيان كرد: اين سازمان در 37 سال گذشته بدقولي درخصوص حق الزحمه آموزشياران نداشت،در سال هاي اخير حساب و كتاب با آموزش و پرورش بود كه دچار مشكل شد مكاتبه لازم هم انجام شد، اميد است در يك ماه آينده حق الزحمه سال 94 به افراد پرداخت شود.
وي اظهار كرد: تلاش داريم فرهنگ يادگيري را در جامعه از همديگر ترويج كنيم تا در همه حال افراد از يكديگر آموزش هاي لازم را فرا گيرند چرا كه نظام آموزشي گستره بالايي دارد.
*7557* 2047 *خبرنگار* رقيه محمدي - انتشار دهنده - عباسقلي اشكورجيري