دستگاه ها بايد 20 درصد انرژي خود را از منابع تجديدپذير تامين كنند

بجنورد- ايرنا- مجري پروژه هاي انرژي هاي تجديد پذير شركت توزيع برق خراسان شمالي گفت: دولت مكلف كرده تا تمامي سازمان ها و ادارات دولتي و نهادهاي غيردولتي تا سال 1397، حداقل 20 درصد از انرژي مورد نياز خود را از طريق منابع تجديد پذير تامين كنند.

به گزارش ايرنا و به نقل روابط عمومي اين شركت، مهندس اسماعيل حسين پور اظهار كرد: در اين راستا براي ارائه مشاوره و معرفي پيمانكاران مجري طرح احداث نيروگاه هاي تجديد پذير به تمامي ادارات، ارگان ها و سازمان هاي استان آمادگي كامل داريم.
وي گفت: مطابق اين ابلاغيه در صورت اجرايي نكردن اين مصوبه، هزينه 20 درصد از انرژي ساختمان هاي اداري از سال 1397 به بعد، با نرخ آزاد محاسبه خواهد شد.
اين مسئول در حوزه انرژي هاي تجديد پذير خراسان شمالي گفت: شركت توزيع برق استان براي ارائه مشاوره به نهادها و معرفي پيمانكار تاييد صلاحيت شده براي ساخت نيروگاه هاي مقياس كوچك در ادارات، آمادگي كامل دارد.
وي با اشاره به اين كه براي احداث اين نيروگاه ها مي توان از فضاي پاركينگ، پشت بام ساختمان ها، سوله هاي ورزشي، كارگاه ها و ديگر سطوح آفتاب گير و بادگير ادارات و ارگان ها استفاده كرد افزود: سازمان ها و ادارات استان مي توانند، مكان هاي مناسب براي احداث اين نيروگاه ها را از طريق مكاتبه اداري با شركت توزيع برق استان در ميان بگذارند تا مشاوران شركت در رابطه با توجيه فني و اقتصادي اين بخش ها اظهارات كارشناسي خود را مطرح و پيمانكاران متناسب با اجراي پروژه ها را معرفي كنند.
پيشتر، معاون فروش و خدمات مشتركين شركت توزيع نيروي برق خراسان شمالي گفت: سازمان ها و ارگان هاي دولتي 85 ميليارد ريال بدهي به شركت توزيع نيروي برق استان دارند كه اين قلم معادل نيمي از مطالبات اين شركت است.
مصطفي معنوي در گفت وگو با خبرنگار ايرنا با اشاره به مطالبات اين شركت در سال هاي اخير از كليه مشتركين برق در استان، افزود: در سال 93 ميزان مطالبات 95 ميليارد ريال بوده كه در سال گذشته به 125 ميليارد ريال رشد يافته و در 6 ماهه اول امسال ميزان اين مطالبات به 175 ميليارد ريال رسيده است.
به گفته وي،50 درصد اين بدهي ها مربوط به ارگان ها و مراكز دولتي با 85 ميليارد ريال و پس از آن 20 درصد بخش خانگي با 30 ميليارد ريال بوده كه بقيه اين بدهي ها 12 درصد مربوط به بخش هاي تجاري،10 درصد ساير مراكز و 5 درصد صنعت است.
به گزارش ايرنا ، استان خراسان شمالي 320 هزار مشترك برق دارد كه از اين تعداد 270 هزار مشتركين خانگي هستند.
6042 انتشاردهنده: سيدحسين قدسي