قطعنامه ضد شهرك سازی رژیم صهیونیستی در شورای امنیت سازمان ملل تصویب شد

نیویورك - ایرنا- شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه علیه شهرك سازی های رژیم صهیونیستی در سرزمین های اشغالی را با 14 رای مثبت ، تصویب كرد.

به گزارش ایرنا، تنها آمریكا به این قطعنامه رای ممتنع داد و بقیه كشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل به آن رای مثبت دادند.
این قطعنامه به پیشنهاد مصر در شورای امنیت سازمان ملل به رای گذاشته شد.
در این قطعنامه شهرك سازی در سرزمین های اشغالی فلسطین از سوی رژیم صهیونیستی محكوم شده است.
رژیم صهیونیستی در پی طرح این مساله تحركات دیپلماتیك وسیعی را آغاز كرد تا شاید بتواند از تصویب این قطعنامه جلوگیری كند.
نتانیاهو با متوسل شدن به برخی سناتورها و نمایندگان افراطی كنگره تلاش كرد تا آمریكا را وادارد این قطعنامه را وتو كند اما تلاش های وی به جایی نرسید و كاخ سفید كه همیشه قطعنامه های ضد رژیم صهیونیستی را وتو می كرد، به این قطعنامه رای ممتنع داد.
طی سال های اخیر مساله شهرك سازی های رژیم صهیونیستی واكنش های زیادی را در بین كشورهای دنیا حتی در بین حامیان این رژیم در پی داشته است.
نهادهای بین المللی، سازمان های حقوق بشری و دبیر كل سازمان ملل از رژیم صهیونیستی خواستند كه شهرك سازی ها در سرزمین اشغالی را متوقف كند و این اقدام تلاویو را بارها محكوم كرده و آن را نقض قوانین بین المللی دانستند.
رژیم صهیونیستی با نادیده گرفتن قوانین بین المللی برغم خواست جامعه جهانی، نه تنها پروژه ی گسترش شهرك سازی در سرزمین های اشغالی را متوقف نكرد بلكه به آن سرعت بخشید و اقدامات گسترده ای را در اجرای پروژه های جدید شهرك سازی آغاز كرد.
همزمان با طرح قطعنامه مذكور در شورای امنیت، مقامات رژیم صهیونیستی آن را توطئه ای از سوی جان كری وزیر خارجه آمریكا و اوباما رییس جمهوری این كشور دانستند و گفتند كه اوباما بطور كامل به این رژیم پشت كرده است.
لیندزی گرام یكی از سناتور های تندرو جمهوری خواه آمریكا علنا در یك پیام توئیتری تهدید كرد كه در صورت تصویب این قطعنامه كمك های مالی آمریكا به سازمان ملل را كاهش خواهد داد و كشور های حامی این قطعنامه را از كمك های آمریكایی محروم خواهد كرد.
با این همه قطعنامه مذكور در میان بهت و حیرت حامیان اسرائیل به تصویب رسید و فصل تازه ای را در برخورد جامعه جهانی با تجاوز گری های این رژیم گشود.
در این قطعنامه به صراحت گفته شده است شهرك سازی های اسرائیل در سرزمین های فلسطینی و از جمله قدس شرقی كه از سال 1967 به اشغال اسرائیل در آمده هیچ ارزش و اعتبار قانونی ندارد و نقض آشكار قوانین بین المللی و مانعی بزرگی در مقابل راه حل دو دولتی محسوب می شود.
در ادامه این قطعمامه از رژیم صهیونیستی خواسته شده است كه بی درنگ و بطور كامل همه پروژه های شهرك سازی را از جمله در قدس شرقی متوقف كند و به تعهدات خود در این رابطه احترام بگذرد.
در یكی از بند های این قطعنامه می خوانیم كه توقف كامل شهرك سازی های اسرائیل ، تنها راه حل تشكیل دو دولت است و از همه اعضای این سازمان خواسته شده است تا در ارتباط با این مسئله بین آنچه كه حد و مرز های رژیم اسرائیل شناخته شده با مناطقی كه از سال 67 تا كنون به اشغال این رژیم در آمده تمایز قائل شوند و این مناطق را بعنوان سرزمین های اسرائیلی نشناسند.
در بخشی از قطعنامه امروز بر عزم قاطع اعضا در نظارت بر اجرای كامل و استفاده از راه ها و ابزار های عملی برای تضمین آن تاكید شده و از دبیر كل سازمان ملل خواسته شده است تا هر سه ماه گزارشی از تحولات مربوط به اجرای آن را به اعضا شورا ارائه دهد.
شبك **اروپام-4-541 **1917**انتشار دهنده:سید محمدباقر نوربخش

سرخط اخبار جهان