كتاب های كمك درسی و حل المسایل سم مهلك نظام آموزشی است

تهران - ایرنا -كارشناس مسایل آموزش و پرورش گفت: ساختار آموزشی با همدستی خانواده‌ها و فرادستان امر آموزش، زنجیره ای تشكیل داده اند كه باعث رواج كتاب‌های كمك درسی و حل‌المسایل به عنوان سم مهلك آموزش شده است.

محمدرضا نیك نژاد روز پنج شنبه در گفت و گو با خبرنگار حوزه آموزش ایرنا افزود: كتاب‌های كمك درسی و حل‌المسایل چندان از فرهنگ آموزشی ما دور نیست و به نوعی با آن گره خورده، چرا كه هدف و ملاك فرهنگ آموزشی بر اساس نمره، معدل و كنكور است و به تبع همین مساله، كتاب‌های كمك آموزشی‌ زاده شده و رشد یافته‌اند.
وی ادامه داد: امروزه به مرحله ای رسیده ایم كه این كتاب‌ها، اهمیت بیشتری از كتاب‌های درسی پیدا كرده و بسیاری از معلمان كتاب‌های درسی را مناسب ندانسته و دانش‌آموزان را مجاب به تهیه كتاب‌های كمك درسی می‌كنند.
وی بیان داشت: روندی كه كتاب‌های كمك آموزشی در پیش می‌گیرند، كار كردن مضاعف و تمرین‌های بسیار روی نمونه سوالات امتحانی است و آموزشی در آنها وجود ندارد.
این كارشناس حوزه آموزش و پرورش یادآورشد: البته معلمانی هم هستند كه این كتاب‌ها را معرفی نمی‌كنند، اما به دلیل فرهنگ آموزشی حاكم در كشور، از طرف مدرسه و خانواده‌ها تحت فشار قرار می‌گیرند.
نیك نژاد اضافه كرد: نویسندگان كتاب‌های درسی، متخصصان این امر هستند و بنابر نیازهای آموزشی هر پایه به تالیف آنها پرداخته اند اما ساختار آموزشی ما كه باید تمام هدفش، آموزش كارآمد باشد، مردم را به استفاده از كتب كمك آموزشی ترغیب می‌كند.
وی با بیان اینكه مخرب ترین مساله برای آموزش تالیف كتاب‌های كمك درسی و حل‌المسایل است، اظهار داشت: ساختار آموزشی ما با ساختارهای نوین آموزشی فاصله دارد، چون آنها به سمت پرورش اجتماعی دانش‌آموزان می‌روند اما ما هنوز در بند این هستیم كه معدل دانش‌آموز چند است.
كارشناس مسایل آموزش و پرورش تصریح كرد: تاثیر نمره و معدل باعث شده كه ده‌ها كتاب كمك درسی به خورد دانش‌آموزان داده شود كه این امر با دلزدگی آنها همراه خواهد بود.
نیك نژاد خاطرنشان كرد: كتاب‌های درسی با پیش ‌‌فرض درست بودن روند آموزشی تالیف می‌شوند و مطالبی در آنها وجود دارد كه دانش‌ آموز را وادار به فكر كردن می‌كند و با قصد سوق دادن دانش‌آموز به روند تفكر، تالیف شده اند اما كتاب‌های كمك درسی كه جواب تمرین‌ها و فعالیت‌های كتاب درسی را در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌دهد، هدف تالیف كتب درسی را بر باد می‌دهد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر دانش‌آموزان در مقاطع بالاتر كه باید برای ورود به دانشگاه از سد كنكور بگذرند نیز متقاضیان اصلی كتاب‌های كمك درسی هستند، اگر دانش آموزان بدانند كه اكنون 93 درصد دانشگاه‌های ما پولی شده و رقابت كنكور تنها برای هفت درصد از دانشگاه‌ها است كمتر تمایل به استفاده از كتاب های كمك درسی دارند.
این كارشناس مسایل آموزشی همچنین به دیگر مضرات استفاده از كتاب‌های كمك درسی اشاره كرد و گفت: خرید و فروش كتب كمك درسی، بخش بزرگی از بازار كتاب در كشور را اشغال كرده و این مساله باعث ضربه خوردن فرهنگ كتابخوانی در كشور شده است.
نیك نژاد بیان داشت: دانش‌آموزان باید مشغله درسی كمی داشته باشند تا بتوانند در كنار تمرین‌ها و فعالیت‌های درسی، كتاب‌های غیر درسی را هم بخوانند این در حالی است كه ساختار آموزشی به گونه‌ای پیش می‌رود كه با وجود كتب درسی، كتاب‌های كمك درسی نیز در انتظار دانش‌آموزان است و این مساله باعث گریزان شدن دانش‌آموزان از كتاب می‌شود.
وی خاطرنشان كرد: تا زمانی‌ كه شاخصه موفقیت در جامعه قبولی در كنكور باشد، این روند ادامه پیدا می‌كند و نتیجه این امر، قرارداد رسمی مدارس با موسسات منتشر كننده این كتب است و ممنوعیت استفاده از كتب كمك درسی در عمل منتفی می‌شود.
فراهنگ**1883‌**‌1027**خبرنگار: مریم جلوداران**انتشار دهنده: محمدجواد دهقانی

سرخط اخبار دانشگاه و آموزش