سارق حرفه اي بولوار پيروزي مشهد دستگير شد

مشهد- ايرنا- فرمانده انتظامي خراسان رضوي گفت: سارق حرفه اي محدوده بولوار پيروزي، لادن و صياد شيرازي مشهد با 49 فقره سرقت دستگير شد.

به گزارش روز چهارشنبه پايگاه خبري پليس، سردار بهمن اميري مقدم افزود: در پي گزارش سرقت هاي سريالي داخل خودرو در محدوده جنوب شهر مشهد موضوع در دستور كار تيم ويژه پليس آگاهي قرار گرفت.
وي اظهار كرد: پس از چند روز تحقيقات گسترده و استفاده از سرنخهاي موجود و با استفاده از شيوه هاي نوين پليسي، مخفيگاه متهم واقع در بلوار پيروزي شناسايي و متهم دستگير شد.
وي گفت: متهم در چندين مرحله بازجويي پليسي، به 41 فقره سرقت محتويات داخل خودروها، چهار فقره جيب بري، 2 فقره سرقت مغازه و 2 فقره سرقت از اماكن خصوصي اعتراف كرد و از مخفيگاه وي نيز تعداد بسياري لوازم داخل خودرو و مدارك هويتي متعلق به مالباختگان كشف شد.
سردار اميري مقدم افزود: متهم مزبور براساس احكام صادره قضايي روانه زندان مركزي مشهد شد.

* دستگيري سارق با 10 فقره سرقت
فرمانده انتظامي شهرستان نيشابور نيز گفت: در پي وقوع چند فقره سرقت منزل در اين شهرستان موضوع بصورت ويژه در دستور كار تيم ماموران تجسس كلانتري 11 اين شهرستان قرار گرفت.
سرهنگ اكبر آقا بيگي افزود: تيم مزبور با بررسي سرقت ها و استفاده از سرنخ هاي بجا مانده به فرد سابقه دار مظنون شده و در اين ارتباط متهم 27 ساله با هماهنگي مراجع قضايي در اقدام غافلگيرانه دستگير شد.

* دستگيري سارق ادوات كشاورزي
فرمانده انتظامي شهرستان تربت جام نيز گفت: در پي گزارش سرقت لوله هاي آب در يكي از مزارع روستاي باغسنگان شهر تربت جام، موضوع در دستور كار تيم ماموران تجسس كلانتري 12 قرار گرفت.
سرهنگ محمد يزداني افزود: با تحقيقات ميداني و جمع آوري ادله و مستندات كافي با هماهنگي مراجع قضايي متهم 23 ساله كه معتاد و داراي چندين فقره سابقه كيفري است، دستگير شد.
وي اظهار كرد: متهم در بازجويي هاي به عمل آمده علاوه بر سرقت لوله هاي آب، به 2 فقره سرقت ادوات كشاورزي در محدوده روستاي باغسنگان به ارزش تقريبي 50 ميليون ريال اعتراف كرد.
7507/ 6053 خبرنگار: مصطفي نخعي ** انتشار دهنده: محمد حسين علي مقدم

سرخط اخبار استان‌ها