طرح كانون مدرسه در استان كردستان اجرايي شد

سنندج- ايرنا- مديركل كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان كردستان گفت: طرح كانون مدرسه با هدف رشد و شكوفايي استعدادهاي دانش آموزان در استان، اجرا شد.

سهيلا شيخي روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار ايرنا، افزود: كانون مدرسه طرحي است كه به منظور بهره مندي همه دانش آموزان از ظرفيت هاي موجود در مراكز فرهنگي و هنري كانون صورت مي گيرد.
وي اظهار كرد: در اين طرح، دانش آموزان دوره ابتدايي در قالب يك برنامه مشخص، هدفمند و از پيش تعيين شده در مراكز كانون حضور پيدا مي كنند و با برنامه هاي متنوع و جذاب فرهنگي، هنري و ادبي كه به سبك و شيوه غيرمستقيم مرتبط با دروس ارائه مي شود، آشنا مي شوند.
شيخي با بيان اينكه دانش آموزان در اين طرح مهارت هاي زندگي اجتماعي را نيز مي آموزند، اضافه كرد: تمام دانش آموزان طرح، به مدت يك سال از تاريخ عضويت مي توانند به صورت رايگان از فعاليت هاي فرهنگي مراكز، بهره مند شوند.
مديركل كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان گفت: در سطح 2 اين طرح، مربيان كانون به منظور پوشش جمع وسيع تري از دانش آموزان و با بهره گيري از برنامه هايي كه قابليت جذب تعداد بيشتري مخاطب را دارد، هر ماه يك بار در مدارس منختب طرح، حضور يافته و ويژه برنامه هاي فرهنگي مانند قصه گويي، معرفي كتاب، معرفي وقايع، معرفي كانون و ديگر فعاليت ها را اجرا مي كنند.
شيخي با بيان اينكه دانش آموزان دختر و پسر پايه دوم تا ششم ابتدايي از خاطبان اين طرح هستند افزود: اين طرح در مركز فراگير استان نيز براي دانش آموزان با نيازهاي ويژه و مدارس تحت پوشش سارمان آموزش وپرورش استثنايي، پيش بيني و اجرا خواهد شد.
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان استان كردستان داراي 16 مركز ثابت و 2 كتابخانه سيار روستايي است.
7355/1904
**خبرنگار: وريا كرمي/**انتشار دهنده: مسعود احمدي