مقام مسوول: افزايش سرمايه بانك توسعه تعاون درلايحه برنامه ششم تصويب شد

تهران- ايرنا- سرپرست بانك توسعه تعاون گفت: با موافقت نمايندگان كميسيون تلفيق برنامه ششم توسعه در مجلس شوراي اسلامي موضوع افزايش سرمايه بانك توسعه تعاون در قالب متن الحاقي به مواد 15 و 31 اين لايحه افزوده شد.

به گزارش روز سه شنبه ايرنا از روابط عمومي بانك توسعه تعاون،حجت الله مهديان افزود: با توجه به درج نشدن موضوع افزايش سرمايه بانك توسعه تعاون در مفاد لايحه برنامه ششم توسعه قديمي به مجلس، با تلاش هيات‌مديره بانك و كار گروه افزايش سرمايه اين موضوع به متن الحاقي افزوده شد.
به گفته وي، بر اساس متن مذكور دولت موظف خواهد بود نسبت به افزايش سرمايه بانك توسعه تعاون در 2 سال نخست برنامه ششم توسعه از محل فروش املاك مازاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي سود ساليانه و مطالبات بانك مركزي اقدام و به‌ عنوان افزايش سرمايه دولت در بانك منظور كند.
مهديان با اشاره به اينكه افزايش سرمايه بانك توسعه تعاون به‌ عنوان يك برنامه توسعه ‌اي و دولتي سبب كمك به توسعه بخش تعاون با توجه به اصل 44 قانون اساسي خواهد بود،اضافه كرد: بانك توسعه تعاون با افزايش سرمايه در حمايت از اين بخش گام ‌هاي موثري برخواهد داشت.
اقتصام**9123**1561**خبرنگار: زهره دريغ گفتار** انتشاردهنده: مژگان توانا