منتقدان حرمت بزرگان سلف خود را نگاه دارند

تهران- ايرنا- دبيرعلمي سيزدهمين جشنواره نقد كتاب گفت: منتقدان بايد حرمت بزرگان سلف را نگاه داشته و نقد سفارشي ننويسند.

به گزارش خبرنگار فرهنگي ايرنا ، سيد حسن اسلامي اردكاني روز دوشنبه در آيين سيزدهمين جشنواره نقد كتاب اظهارداشت: همواره در طول زندگي در حال نقد هستيم ، اما اين نقدها خام ، عاطفي و احساسي هستند ، زماني كه بتوانيم قضيه را شخصي نكنيم به تدريج به آستانه نقد گام گذاشته ايم.
وي ادامه داد: ناقدان افرادي هستند كه توليدات فرهنگي جامعه را بررسي كرده و به ارتقاي ذوق ادبي و علمي جامعه كمك مي كنند از اينرو اين افراد قابل تقدير هستند.
اسلامي اردكاني با بيان اينكه جامعه همواره در مقابل ناقدان رفتاري دوگانه دارد افزود: هم نقد را مي ستاييم و هم ظرفيت نقد پذيري را نداريم ؛ نخستين نكته در اين مساله آن است كه ناقدان حرفه اي عمل كنند، بدان معني كه اين كار را بخشي از حرفه يا شغل خود قرار دهند و آن را استمرار بخشند.
وي خاطرنشان كرد: سنت نقد در كشور ما نهادينه نشده بنابراين لازم است به اين جايزه و جشنواره اكتفا نشده و كار ادامه يابد.
دبير علمي جشنواره نقد كتاب ، محتواي پربار ، ساختار منسجم و زبان صحيح را سه عنصر تاثير گذار در نقد كتاب دانست و گفت: در اين جشنواره مقالات خوب و با محتوايي وجود داشت اما به دليل متناسب نبودن زبان نقد، همه مقالات حذف شدند.
به گفته وي نقد بايد آنگونه باشد كه جامعه علمي را قانع كند.
اسلامي اردكاني با بيان اينكه نبايد فرهنگ هتاكي به نام نقد در جامعه رواج يابد افزود: بايد عادت كرد در نقد به هيچ وجه از حوزه متن و نوشتار خارج نشد و سراغ نويسنده ، پيشينه و سابقه وي نرفت.
وي توضيح داد: به هيچ وجه نبايد دنبال انگيزه هاي پنهان و پيداي صاحب اثر رفت زيرا به اين ترتيب خواه ناخواه به وادي هتاكي قدم خواهيم گذاشت.

** تعداد مقالات اين دوره دو برابر سال گذشته است
اسلامي اردكاني گفت: امسال يك هزارو 60 مقاله نقد را گردآوري كرديم كه نسبت به دوره قبل رشد دو برابري داشته است ، از اين تعداد 249 مقاله به مرحله داوري دوم رسيد و در نهايت 23 مقاله در گروه هاي مختلف برگزيده شد.
وي اضافه كرد: در گروه فلسفه رقابت تنگاتنگ و داوري بسيار دشوار بود ، در برابر اين حجم كار خوب در پنج گروه علوم قرآني ، ادبيات عرب ، علوم سياسي ، ايران و اسلام و روانشناسي و علوم تربيتي هيچ مقاله اي برتر شناخته نشد.
فراهنگ**1880**1540**1823خبرنگار: پروين اروجي : دريافت كننده: حميد بحرينيان* انتشار دهنده: طاهره نبي اللهي

سرخط اخبار فرهنگ