روابط عمومي معاونت اجرايي رييس جمهوري:شريعتمداري از رسانه اي ترين اعضاي دولت است

تهران - ايرنا - مسوول روابط عمومي معاونت اجرايي رييس جمهوري در يادداشتي با عنوان ' معاون اجرايي رئيس جمهور واقعا رسانه گريز است؟ ' كه روز دوشنبه در كانال اطلاع رساني اين معاونت بازنشر شد، از محمد شريعتمداري به عنوان يكي از رسانه اي ترين اعضاي دولت تدبير و اميد نام برد.

به گزارش ايرنا از كانال اطلاع رساني معاونت اجرايي رياست جمهوري، متن كامل يادداشت امير مقدم به شرح زير است:
براي پاسخ به اين سئوال واكاواي حضور رسانه اي محمد شريعتمداري معاون اجرايي رييس جمهور كشورمان كه با يك جست و جوي ساده در جست وجوگرهاي اينترنتي امكان پذير است نه تنها درست نبودن اين اتهام را روشن مي كند كه اتفاقا مي تواند بالعكس اين موضوع را ثابت كند.
بدون ترديد او يكي از رسانه اي ترين اعضاي دولت تدبير واميد است بطور مئال از ابتداي دولت يازدهم بطور ميانگين هر ماه دو سفر استاني و در مجموع 27 سفر انجام شده است. حضور معاون اجرايي رييس جمهور بعنوان مقام عالي كه سفرهاي استاني در حوزه مسئوليت او است، در برنامه زنده سيماي استاني همه استان ها، حضور در جمع خبرنگاران در حاشيه حداقل 5 برنامه اي كه يك روز قبل از هر سفر برگزار مي شود، ده ها حضور برنامه ريزي شده و غير برنامه ريزي شده در جمع خبرنگاران در حاشيه و متن ديگر برنامه هاي متنوع و متعدد همچون همايش ها و افتتاح ها، نيز ديگر سفرهايي كه به عنوان پيگيري مصوبات، افتتاح يا بازديد پروژه ها از ابتداي تصدي مسئوليت معاونت اجرايي داشته اند، گواه روشني بر اين ادعا ست.
اتفاقا، پيرامون آنچه در حوزه معاونت اجرايي اتفاق افتاده و در جريان است، بيشترين شفاف سازي و اطلاع رساني صورت گرفته، تا انجا كه موضوعي از موضوعات متنوع حوزه معاونت از ابهام برخوردار نبوده است، مگر اينكه كسي حضور رسانه اي را بمعني ورود به مباحث سياسي چالش برانگيز و به تعبير رهبري، دامن زدن به تنش هاي بي حاصل سياسي بپندارند و ترجمه كنند. و از آن در صدد پل زدن به رويا و منويات خود باشد، كه اساسا چنين انتظاري از محمد شريعتمداري با توجه به شهرت ايشان به اعتدال و ميانه روي حتي از نقطه نظر كساني كه از منظر سليقه سياسي خود به دولت نقد دارند، عجيب و قابل تامل است.
از اصولگراياني كه در فضاي سياسي و رسانه اي ايشان را اصولگراتر از خود و تا اصلاح طلباني كه اصلاح طلبي ايشان را الگو خوانده اند، بر بعضي ويژگي هاي اخلاقي و مديريتي ايشان اجماع و اتفاق نظر دارند.
خدمت رساني واقعي و برداشتن بار از دوش دولت و مردم، نيز نه تنها نياز به حضور رسانه اي به معني هياهو و شلوغ كاري ندارد و شخص آقاي شريعتمداري به درستي با آن مخالف هستند كه بر عكس در فضايي آرام قابل تحقق است ؛ به اين معني كه براي اهل انصاف و آگاهي، ملموس و مشهود است. مگر اينكه همان كساني كه از رسانه اي بودن تعبير خاص خود را دارند، كار كردن را نيز متناسب با رفتار پوپوليستي شبيه آنچه در گذشته جاري بود تعريف كنند. كه تنها در اين صورت ميتوان عملكرد معاون اجرايي رييس جمهور را نديد.
همچون عملكرد ايشان در پيوند با سفرهاي استاني، جلسات متعدد پيراموني اش، نشست هم انديشي با اهالي هر استان ، جلسات توسعه و سرمايه گذاران هر استان كه هريك به خودي خود منشا آثار فراوان براي استان هاي مختلف بوده و تفاوت اساسي سفرهاي استاني دولت يازدهم با آنچه در گذشته اتفاق مي افتاد را رقم زده است.
محمد شريعتمداري رسانه اي است مگر اينكه كسي تصميم داشته باشد حضورش در رسانه ها را ناديده بگيرد.
سيام**6084**1449*تنظيم:امير خان زاده*انتشار:امير كاردان راد