مراقبين سلامت آموزش و پرورش گيلان تجليل شدند

انزلي - ايرنا - در همايشي دبيران تربيت بدني، مراقبين سلامت و رابطين پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي برتر آموزش و پرورش گيلان تجليل شدند.

به گزارش خبرنگار ايرنا مديركل آموزش و پرورش گيلان روز يكشنبه دراين مراسم با اشاره به كمبود امكانات و زيرساخت ها اظهار كرد: با وجود دارا بودن دانش آموزان نخبه بسيار در گيلان، متاسفانه آمارها بيانگر كم تحركي بچه ها به دليل تغيير روش زندگي هاست.
وي فقر تحرك و ورزش بين دانش آموزان را به عنوان خطر جدي و تهديد دانست و افزود: درصورت عدم كنترل تهديدات دانش آموزان و همچنين عدم تبيين اهداف مورد نظر براي معلمان، اولويت تامين منابع به بخش هاي ديگر اختصاص داده خواهد شد.
حاجتي با اشاره به اينكه دانش آموزان با نشاط در فهم مطالب و موضوعات درسي هم موفق تر از ديگران هستند، گفت: متاسفانه فضاي مجازي موجب كم تحركي كودكان شده و آمارها نگران كننده است.
وي گيلان را قطب ورزش و داراي ظرفيت هاي بالقوه دانست و افزود: خوشبختانه درحال حاضر برخلاف دوران گذشته به امر ورزش دركنار آموزش توجه و تكليف شده است.
حاجتي با تاكيد براستفاده درست از ظرفيت هاي موجود با تدبير لازم تصريح كرد: روساي آموزشي و مديران مدارس درجهت استفاده از فضاي ورزشي مدارس اهتمام داشته باشند.
وي با تاكيد برشكل گيري طرح همكاري خانه و مدرسه توسط سفيران سلامت افزود: سفيران سلامت با كنترل و نظارت بر بوفه هاي مدارس درجهت توزيع غذاي سالم بين دانش آموزان وظيفه مهمي دارند و بايد آسيب هايي از اين دست مورد توجه ويژه قرار گيرد .
مديركل آموزش و پرورش گيلان با تاكيد برهوشياري بيش از پيش مربيان آموزشي مدارس تاكيد كرد: متاسفانه خطرات نوظهور دانش آموزان ميهن اسلامي خصوصا دردوره ابتدايي و راهنمايي را به شدت تهديد كرده و مخالفان نظام مقدس جمهوري اسلامي تمام توجه خود را به اين سمت سوق داده اند.
حاجتي به تقويت خود كنترلي بين دانش آموزان توسط مربيان بهداشت مدارس اشاره و تصريح كرد : ارتباط قوي بين مجموعه مدرسه و خانواده مي تواند دانش آموزان را به سمت مسير درست هدايت كند.
به گزارش خبرنگار ايرنا دراين همايش از برترين هاي مراقبين سلامت و رابطين پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي گيلان تقدير شد.
معاون تربيت بدني، مراقبين سلامت و رابطين پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي وزارت آموزش و پرورش به عنوان مهمان ويژه اين مراسم بود كه به گفته مديركل آموزش و پرورش گيلان، هواپيماي حامل معاون وزير به دليل شرايط نامساعد جوي در فرودگاه سردار جنگل بر زمين ننشست و به تهران بازگشت.
استان گيلان 375 هزار دانش آموز، 900مربي ورزش، 300 مراقب بهداشت و 50 نفر رابط آسيب هاي اجتماعي در سطح مدارس دارد.
خبرنگار:رضا اكبري ** انتشاردهنده: كبيري
7471/2007

سرخط اخبار استان‌ها