مذاكره لوك اویل روسیه با ایران برای سواپ نفت خام/گازپروم در پی سواپ گاز

تهران- ایرنا- وزیر نفت گفت: شركت «لوك اویل» روسیه به دنبال سواپ نفت خام با ایران است كه مذاكره در این باره ادامه دارد.

بیژن زنگنه روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره برنامه مشاركت تهران و مسكو برای سواپ نفت، افزود: در سفر وزیر انرژی روسیه به تهران در این باره مذاكره ای انجام نشده اما لوك اویل این طرح را دنبال می كند.
وی درباره سواپ گاز نیز گفت: شركت گازپروم روسیه نیز برای مشاركت با ایران برای سواپ گاز نیز اقداماتی را دنبال می كند.
وزیر نفت اضافه كرد: در سفر هیات روسی به تهران درباره برخی میدان های نفتی مذاكراتی انجام و تفاهمنامه هایی نیز امضا شده است.
زنگنه افزود: شركت روس نفت نیز از طریق ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در پی مشاركت در توسعه چهار میدان نفتی از جمله میدان آزادگان جنوبی است.
به گزارش ایرنا، در جریان سفر هیات اقتصادی و نفتی روسیه به ریاست الكساندر نواك وزیر انرژی روسیه به تهران در هفته گذشته، تفاهمنامه مطالعه 2 میدان نفتی چنگوله و چشمه خوش در غرب كشور امضا شد.
با امضای این تفاهمنامه، مجموع میدان های نفتی ایران كه بر اساس تفاهمنامه، قرار است روس ها كار مطالعاتی مربوط به آنها را انجام دهند، به هفت میدان رسید.
بر این اساس، شركت «لوك اویل» روسیه در میدان های «منصوری» و «آب تیمور»، شركت «زارا بژنفت» روسیه برای میدان های آبان و پایدار غرب و شركت «تات نفت» برای توسعه میدان دهلران و گازپروم نفت برای مطالعه 2 میدان چنگوله و چشمه همكاری می كند.
از جمله طرح های مشترك2 كشور، سواپ نفت خام است كه هنوز به نتیجه نرسیده و براساس مذاكرات اولیه قرار بود روزانه 150 هزار بشكه در روز شود كه در نهایت به 500 هزار بشكه افزایش می یافت.
اقتصام**2022** 2023** خبرنگار: میثم طاهری ** انتشاردهنده: لطیف نكوئی