كامیونداران با فرمان امام راحل در22 روزمایحتاج مردم را از بنادر تخلیه كردند

تهران- ایرنا- رئیس انجمن صنفی رانندگان ناوگان حمل ونقل جاده ای كشوربا اشاره به ارزش تاریخی حماسه 26 آذرسال 62، گفت: در این سال رانندگان حمل و نقل جاده ای با فرمان تاریخی امام راحل (ره) در مدت 22 روز تمام مایحتاج و كالاهای اساسی را از بنادر كشور تخلیه كردند.

به گزارش ایرنا، محمد خان بلوكی روز پنجشنبه درگفت وگو با خبرنگاران، افزود: كمبود كامیون سبب شده بود كه بیش از100 كشتی دربنادرایران متوقف مانده بودند اما با فرمان امام راحل رانندگان حمل ونقل جاده ای عازم بنادرجنوبی شدند به طوری كه طول صف كامیونداران در بندرعباس به حدود هشت كیلومتر رسید.
وی با بیان اینكه رانندگان كامیون با لبیك به فرمان تاریخی امام خمینی در روز 26 آذرسال 62 مبنی برحضور در بنادر كشور برای حمل كالاهای اساسی مردم حماسه به یاد ماندنی از خود به جا گذاشتند، گفت: درسال 93 نیز كه آذوقه گندم در كشور به حداقل رسیده بود و تهران تنها 4 روز و استان آذربایجانشرقی 6 روز آرد داشت، رانندگان حمل و نقل جاده ای با حضور در بندر امام گندم مورد نیاز شهرهای كشور را بسرعت به داخل حمل كردند و حماسه دیگر شكل گرفت.
خان بلوكی راه اندازی دبیرخانه جمع آوری تاریخ شفاهی جهاد تخلیه كالا در روز 26 آذرماه برای ارج نهادن به ارزش تاریخی كار رانندگان كامیون را در این روز مهم ارزیابی كرد و افزود: با توجه به برنامه ریزی انجام شده به مناسبت گرامی داشت این روز تاریخی، شاهد رژه رانندگان كامیون در روز جمعه 26 آذرماه از میدان آزادی تهران به طرف میدان انقلاب باشیم.
وی با اشاره به مشكلات رانندگان حمل و نقل جاده ای گفت: سال گذشته رانندگان حمل ونقل جاده ای 508 میلیون تن كالا را درسطح كشورجابجا كردند و از 600 هزار راننده برون شهری طبق كارت های هوشمند، هم اكنون 460 هزار نفر در جاده های كشور فعال هستند.
رئیس انجمن صنفی رانندگان ناوگان حمل ونقل جاده ای كشور خاطرنشان كرد: 90 درصد كالا در كشور توسط ناوگان حمل و نقل جاده ای حمل می شود و هم اكنون 360 هزار كامیون در جاده های برون شهری و 120 هزار كامیون در درون شهرها نسبت به حمل كالاهای مردم مشغول كار هستند.
خان بلوكی با بیان اینكه طبق قانون باید رانندگان كامیون در خارج از پایانه ها هشت درصد و در داخل پایانه ها 10 درصد كمیسیون پرداخت كنند، گفت: این در حالی است كه بیشتر رانندگان بیش از 30 درصد كمیسیون پرداخت می كنند و شركت های حمل و نقل به صورت غیر قانونی از آنها كمیسیون بیشتری دریافت می كنند.

** خاطرات رانندگان دردوران مبارزات انقلاب گردآوری می شود
درادامه مدیركل روابط عمومی سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای افزود: با توجه به هماهنگی به عمل آمده از سال آینده شاهد رژه كامیونداران درمراكز استانها و شهرهای بزرگ كشور در روز 26 آذرماه و هفته حمل و نقل باشیم.
ناصر رزاق منش افزود: باید اسناد ومستندات این روز تاریخی جمع آوری و به نسل آینده منتقل شود و سازمان راهداری با دو فرخوان عمومی درصدد است خاطره رانندگان در یك كتاب گردآوری كند.
وی تاكیدكرد: درتحقق اقتصاد مقاومتی در كشور رانندگان حمل ونقل جاده ای نقش مهمی ایفا می كنند به طوری كه در اربعین حسینی امسال دو میلیون و 500 هزار زائر ایرانی توسط رانندگان زحمتكش جابجا شدند بدون اینكه حتی یك شكایت از آنها مطرح شود.
به گزارش ایرنا، روز 26 آذرماه روز حمل و نقل و رانندگان، روز تجلی ایثار، شجاعت و از خودگذشتگی یادآور خاطره فرمان تاریخی رهبركبیرانقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام‌خمینی (ره) در سال 1362 است كه رانندگان كامیون در كشور برای تخلیه كالاهای اساسی مردم به بنادر جنوبی كشور رهسپار شدند و هرسال به مناسبت این روز و هفته حمل ونقل در سطح كشور برنامه های متنوعی برای ارج گذاشتن به حركت كامیونداران در این روز برگزار می شود.
اقتصام**1108* 1724* خبرنگار: ایرج منصوری * انتشاردهنده: حسین فتح الهی