آثار «نویسندگان كوچك ایران» كتاب می شود

تهران- ایرنا- یك انتشاراتی با هدف استعدادیابی كودكان و نوجوانان در زمینه سرودن شعر و نوشتن داستان، فراخوان داد.

مدیر فنی انتشارات نجوای قلم روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار فرهنگی ایرنا اظهار كرد: از آنجا كه بسیاری از كودكان و نوجوانان دارای ذوق و استعداد در سرودن شعر و نوشتن داستان هستند و امكان انتشار آثار آنها در قالب یك كتاب كمتر وجود دارد، تصمیم گرفته شد، زمینه این كار فراهم شود.
محدثه قبادی، با بیان اینكه انتشار چنین كتابی می تواند عامل تشویق و ایجاد انگیزه در گروه های سنی كودك و نوجوان برای خلق چنین آثاری باشد، ادامه داد: به دلیل اهمیت و جایگاه این قشر در ادبیات و فرهنگ جامعه، نام «نویسندگان كوچك ایران» را بر این فراخوان نهادیم و آثار ارسالی پس از دریافت به گروه های سنی مختلف طبقه بندی و منتشر خواهد شد.
وی با بیان اینكه علاقه مندان آثار خود را تا 20 اسفند ماه به آدرس najvapub@gmail .com ارسال كنند، اضافه كرد: این كار مسبوق به سابقه است با این تفاوت كه در این فراخوان همه هزینه های چاپ و معرفی به جامعه ادبی به عنوان نویسنده و شاعر به عهده ناشر خواهد بود.
قبادی با بیان اینكه از آثار برگزیده تقدیر خواهد شد، گفت: متقاضیان آثار خود را در قالب word كه بالای صفحه نام و نام خانوادگی و شماره تماس قید شده به آدرس ایمیل انتشارات نجوای قلم ارسال كنند.
فراهنگ**1880**1027**خبرنگار: پروین اروجی**انتشار دهنده: محمدجواد دهقانی

سرخط اخبار فرهنگ