معرفي نامزدهاي گروه هنر و ادبيات جشنواره نقد كتاب

تهران- ايرنا- مقاله‌هاي راه يافته به مرحله نهايي سيزدهمين دوره جشنواره نقد كتاب در بخش هاي هنر و ادبيات معرفي شدند.

به گزارش روز چهارشنبه گروه فرهنگي ايرنا از خانه كتاب، در سيزدهمين دوره جشنواره نقد كتاب، 86 مقاله در گروه هنر به دبيرخانه اين جشنواره ارسال شد كه تاكنون داوري اين آثار در دو مرحله انجام شده و 15مقاله راه‌يافته به مرحله نهايي اين جشنواره مشخص شده‌اند.
مقاله هاي راه يافته به دور نهايي سيزدهمين دوره جشنواره نقد كتاب در گروه هنر شامل مقاله هاي «افسانه اي ديگر درباره ميرعماد خوشنويس، حميدرضا قليچ خاني»، «بازي، نمايش واره يا نمايش هاي عاميانه؟! نگاهي به جلد 7 نمايش هاي ايراني صادق عاشورپور، اميركاوس بالازاده» است.
«بديع اما مشوش: نقدي بر كتاب تاريخ مجسمه سازي در ايران، علي اصغر ميرزايي مهر» ، «تاريخ نگاري بر اساس يك مجموعه: نگاهي به كتاب مقدمه اي بر تاريخ گرافيك در ايران، اولريش مارزلف، ترجمه شهروز مهاجر» از ديگر مقالات راه يافته به اين دور است.
از ديگر مقاله هاي راه يافته به مرحله نهايي سيزدهمين دوره جشنواره نقد كتاب در بخش هنر مي توان به مقاله هاي «مداقه اي در مباحث تئوري طراحي گرافيك: نگاهي به كتاب طراحي گرافيك چيست؟، مهدي حق شناس»، «مدرن براي ديروز: نقد كتاب موسيقي مدرن، منصور حبيب دوست» اشاره كرد.

** راه يافتگان به مرحله نهايي در گروه ادبيات
در گروه ادبيات از ميان 143 اثر ارسالي، مقاله هاي«افتادگي ها و افزوده هاي چهار عنصر بيدل، عبدالله ولي پور، رقيه همتي»، «بررسي انتقادي ديوان خاقاني تصحيح علي عبدالرسولي از نظر اوزان عروضي، نصرالله امامي و نعيم مراونه» به مرحله دوم سيزدهمين دوره جشنواره نقد كتاب راه يافتند.
«بررسي تصحيفاتي در ديوان اثير، مجيد خسروي، متن شناسي ادب فارسي»، «بررسي و نقد گزيدة مخزن الاسرار، سيّد مهدي طباطبايي»، «تصحيح بيت هايي از كليات شمس، رضا خبازها»، «جامعه شناسي ادبيات و رمان يا شوخي كردن با امتناع، مهدي يوسفي»،
«ضرورت تصحيح مجدد ديوان ابوالفرج روني، مريم محمودي»، «طرزي نابهنجاريده و تاسف بار در چاپيدن ديوان طرزي افشار، سعيد شفيعيون»، «عرض خود مي بري و زحمت ما مي داري، محسن شريفي صحي» نيز به مرحله دوم سيزدهمين دوره جشنواره نقد كتاب راه يافتند.
مقاله هاي «نقد و بررسي تصحيح سفينه شاعران قديم (نسخه سنا651 )، مجيد خسروي»، «نقد و بررسي متن انتقادي فرامرزنامة كوچك، ابوالفضل خطيبي»، «نقدي بر تصحيح اشعار تاريخ ذوالقرنين، بهرام شعباني»، «نقدي بر تصحيح گوي و چوگان قاسمي گنابادي، زهرا اختياري» از ديگر مقاله هاي راه يافته به مرحله نهايي اين دوره از جشنواره شناخته شدند.
آيين اختتاميه اين جشنواره دوشنبه 29 آذر ماه ساعت 15 در پژوهشكده فرهنگ، هنر و معماري به نشاني خيابان انقلاب اسلامي، خيابان برادران مظفرجنوبي برگزار مي شود.
فراهنگ**1880**1027**دريافت كننده: پروين اروجي**انتشار دهنده: محمدجواد دهقاني

سرخط اخبار فرهنگ