توحید و وحدت جامعه اسلامی را در مقابل بدخواهان استحكام می بخشد

مشهد- ایرنا- دبیر كل مجمع تقریب مذاهب اسلامی گفت: توحید و وحدت جامعه را حفظ می كند و منجر به استحكام جامعه اسلامی در برابر بدخواهان می شود.

به گزارش ایرنا، آیت الله محسن اراكی سه شنبه شب در مراسم پایانی نشست هم اندیشی 'امام رضا (ع)، رمز وحدت و ائتلاف امت اسلامی' در مشهد افزود: توحید یك حقیقت اسلامی است كه در دین اسلام و قرآن بسیار مورد توجه قرار گرفته است.
وی اظهار كرد: بسیاری از مشركین تلاش دارند توحید و وحدت جامعه اسلامی را از بین ببرند و تفرقه اندازی كنند.
وی گفت: پیامبر اسلام (ص) همواره بر توحید تاكید داشتند و این امر در بسیاری از كتاب های آسمانی بویژه قرآن نیز مورد تاكید قرار گرفته است.
دبیر كل مجمع تقریب مذاهب اسلامی افزود: لغزش هایی كه شیطان های زمانه تلاش می كنند آنها را برای اختلاف و تفرقه در جامعه اسلامی به كار گیرند برای آن است كه توحید و وحدت را از بین ببرند.
وی اظهار كرد: مسلمانان شیعه و سنی باید تلاش كنند اصول و دستوراتی را كه پیامبر اسلام (ص) بر آن تاكید داشتند حفظ نمایند.
وی گفت: محبت به خاندان پیامبر اسلام (ص) یك امر اساسی و مهم است كه هویت جامعه اسلامی را تشكیل می دهد و هویت جامعه اسلامی توسط توحید حفظ می شود.
آیت الله اراكی افزود: مقابله با اختلاف افكنی های دشمنان اسلام به وسیله توحید و چنگ زدن به ریسمان الهی قابل انجام است و ما باید تلاش كنیم جامعه اسلامی را از گمراهی و لغزش های بشری دور نگه داریم.
7489 / 6053 **شبس*1488 * خبرنگار: میترا عبداللهی ** انتشار دهنده: بهمن بامداد**